Novinky

Konferencia „PARTNERSTVO PRE PRAX A ODBORNÉ VZDELÁVANIE” Zástupcovia Realizačného tímu Národnej sústavy povolaní (NSP) sa zúčastnili konferencie s názvom „PARTNERSTVO PRE PRAX A ODBORNÉ VZDELÁVANIE“, ktorá sa uskutočnila 7.12.2011 na Úrade Trnavského samosprávneho kraja ako aktivita projektu DUO**STARS, implementovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Program konferencie: Alexander Welzl […]

Čítať ďalej

Prinášame Vám rozhovor s Ing. Mgr. Ondrejom Holienčíkom, riaditeľom SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Aký pohľad máte na systém odborného vzdelávania v SR a aké sú jeho problémy? Myslím si, že na Slovensku je dlhodobo problém, že neexistuje nikto, kto by čo najpresnejšie zadefinoval veľmi konkrétne potreby trhu práce. Existujúci zamestnávatelia napr. pre strojárstvo sú […]

Čítať ďalej

SRI News

Sklári v STV

Dňa 18. novembra 2011 odvysielala Slovenská televízia reláciu s názvom Separé. V prvej časti relácie si môžete pozrieť príspevok o Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach – liahni budúcich majstrov sklárov, kde sa starajú o to, aby sklárske remeslo nevymrelo. V príspevku sa dozviete, z čoho sa vyrába sklo a aký je jeho výrobný […]

Čítať ďalej

Návrh vecného zámeru novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, spracovaný na základe podnetov expertnej pracovnej skupiny „Odborné vzdelávanie a príprava“, poradného orgánu pána štátneho tajomníka, podnetov dvanástich pracovných skupín Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj podnetov účastníkov odborných seminárov, konferencií, okrúhlych stolov a pracovných stretnutí venovaných problematike odborného vzdelávania a […]

Čítať ďalej

Široké zastúpenie zamestnávateľských subjektov na riešení úloh národného projektu NSP a v oblasti štatistických zisťovaní o cene práce vytvára predpoklady na prezentáciu ich odborných stanovísk, postrehov a návrhov aj v rámci legislatívneho riešenia celospoločenských otázok, vrátane politiky zamestnanosti. Medzi nástroje trhu práce pri riešení jeho nerovnováhy, obzvlášť v oblasti znižovania dlhodobej nezamestnanosti, patria opatrenia aktívnej […]

Čítať ďalej

Sektorová rada je dobrovoľné nezávislé profesijné združenie odborníkov. Tvoria ju zástupcovia orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií. Medzi hlavné úlohy sektorovej rady patrí tvorba a pravidelná aktualizácia národných štandardov zamestnaní, deklarácia požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu v príslušnom sektore a spolupráca s rezortom školstva, vedy, výskumu a […]

Čítať ďalej

Štruktúra uchádzačov o zamestnanie indikuje štruktúru prepustených pracovníkov. Uchádzač o zamestnanie je občan hľadajúci zamestnanie, ktorý je zaradený do evidencie nezamestnaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny po podaní písomnej žiadosti o sprostredkovanie zamestnania. Do zisťovania boli zaradení uchádzači o zamestnanie podľa predchádzajúceho zamestnania. V zisťovaní nefigurujú tí, ktorí nikdy nepracovali. Štatistiky taktiež neobsahujú […]

Čítať ďalej

Sektorová rada živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce dňa 26. 10. 2011 zmenila svoj názov na Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Všetky dokumenty hľadajte teraz pod heslom „remeslá a osobné služby“. « domov

Čítať ďalej

Dňa 29. 9. 2011 sa začala séria druhých rokovaní sektorových rád. Na rokovaniach prítomní členovia schvália závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať. Bližšie informácie o činnosti sektorových rád nájdete tu. Zoznam termínov a miest pre druhé rokovania jednotlivých sektorových rád: Administratíva, ekonomika a manažment – 23. november 2011 (Bratislava)Automobilový priemysel a […]

Čítať ďalej

Cieľom štatistického spracovania je poskytnúť informácie o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl a mladistvých. Uchádzač o zamestnanie – absolvent školy je nezamestnaný občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a nezískal prvé pravidelne platené zamestnanie. V Slovenskej republike dominujú v […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.