Kategória: Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Výzvou pre Sektorovú radu pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch bolo nastaviť sektorovú stratégiu rozvoja ľudských zdrojov tak, aby sa v nej dokázali spracovať ciele, ktoré je potrebné dosiahnuť nielen v oblasti odborného vzdelávania, ale aj ďalších foriem vzdelávania.

Čítať ďalej

Najdôležitejšími témami rokovania bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Dôležitou témou rokovania boli inovačné trendy. Sektorová rada pracuje na identifikácii a sumarizácii najdôležitejších inovačných trendov, ktoré majú, resp. budú mať vplyv na ľudské zdroje v sektore.

Čítať ďalej

K hlavným témam rokovania patril ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov externými expertmi.

Čítať ďalej

Hlavnou úlohou v tomto období je tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní (NŠZ). Niekoľko z nich už bolo Sektorovou radou schválených, na ďalších sa aktuálne pracuje.

Čítať ďalej

Cestovný ruch je jedným z hospodárskych odvetví, ktoré boli pandémiou COVID-19 zasiahnuté najviac. V tomto odvetví došlo k rýchlemu poklesu dopytu a nárastu nezamestnanosti. Pre ekonomiky, ktoré sú vo veľkej miere závislé od cestovného ruchu, má táto situácia devastačné následky. Pozastavenie turizmu V turistických destináciách ostali opustené hotely, reštaurácie a bary, zábavné parky, turistické atrakcie […]

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch sa konalo trošku netradične – v online priestore. Nakoľko pandémia COVID-19 zasiahla všetkých a všetko a rokovanie sa nemohlo uskutočniť za osobnej účasti členov, aby sa nemuselo zrušiť, bolo potrebné vymyslieť alternatívu.  Rokovanie sa konalo 21. mája 2020. Členovia, ktorí nemali s využívaním online […]

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom rokovaní dňa 12. februára 2020 v Pezinku, v priestoroch Palace Art hotela. Rokovanie sa konalo po skoro troch mesiacoch od druhého stretnutia a zúčastnilo sa ho takmer 80 % členov, vrátane predsedu Sektorovej rady. Ostatní členovia vopred […]

Čítať ďalej

Udržateľnosť, kvalitné a inovatívne poskytovanie produktov a individualizácia poskytovaných služieb sú v skratke hlavné témy, ktorými sa Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch na svojom druhom rokovaní v Tatranskej Lomnici dňa 21. novembra 2019 venovala. Sektor bude v budúcnosti ovplyvňovať mnoho faktorov a snáď viac ako iné sektory ho bude ovplyvňovať zmena geopolitickej situácie, klimatické zmeny, ekonomická migrácia, zdieľaná […]

Čítať ďalej

25. júna 2019 sa v Senci konalo prvé rokovanie Sektorovej rady pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch (ďalej len „Sektorová rada“) v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“).  Na rokovaní sa stretli staronoví členovia, ale s veľkou radosťou boli privítaní aj noví členovia. Zoznam členov si môžete pozrieť v časti “Zoznam členov sektorovej rady” tu.  Na […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.