Kategória: Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Výsledkom takmer dvojročnej snahy Realizačného tímu SRI je interaktívny nástroj na porovnávanie výsledkov podľa zadaných kritérií užívateľa.

Čítať ďalej

V rámci projektu H2PILOT pokúsi o vôbec prvé vstrekovanie vodíka do distribučnej sústavy na Slovensku. Pomer primiešavania vodíka bude údajne na úrovni 10 %.

Čítať ďalej

Na pracovných pozíciách v energetickom sektore dôjde k výrazným zmenám, najmä čo sa týka vyžadovaných odborných vedomostí a zručností. Ako by mal štát reagovať na tieto potreby, a ako pripravovať našich budúcich energetických odborníkov a špecialistov?

Čítať ďalej

Od terajších, ale aj budúcich pracovníkov v sektore sa vyžaduje lepšia digitálna gramotnosť a väčšie jazykové znalosti.

Čítať ďalej

Na to, aby naša krajina zaistila konkurencieschopnosť vo svetovom priestore, je nutné naše budúce a dnešné ľudské zdroje pripraviť na vykonávanie nových odborných zručností. Za týmto účelom bola počas tohto roka pripravovaná Sektorová

Čítať ďalej

Projekt WATT ELSE, ktorý sa sústreďuje na európsky sektor energetiky a jeho transformáciu v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, pokračoval pracovným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo koncom júla 2021 v Jasy v Rumunsku.

Čítať ďalej

Ako zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje v sektore v budúcnosti? Členovia Sektorovej rady sa momentálne snažia odpovedať na túto otázku v rámci aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady sa na šiestom rokovaní sústredili na otázky formy, kritérií, a spôsobov hodnotenia vzdelávacích inštitúcií.

Čítať ďalej

predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora energetiky do roku 2024. Pán Miroslav Petrus z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu a predstavil Sektorovej rade hlavné ciele Programového vyhlásenia.

Čítať ďalej

Pandémia nového koronavírusu zasiahla spoločnosť vo všetkých sférach, energetický sektor nevynímajúc. V snahe o zastavenie rozširovania ochorenia Covid-19 vydala vláda SR obrovské množstvo opatrení, ktoré sa priamo i nepriamo dotkli prakticky všetkých spoločenských sfér. Dôsledkom týchto obmedzení a kolektívnej uvedomelosti občanov došlo k zníženiu, respektíve pozastaveniu výroby niektorých produktov a zároveň i k redukcii rozsahu […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.