Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória: Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu

Na zhodnotenie fungovania sektorových rád v období apríl 2019 – september 2022 bol vypracovaný Realizačným tímom SRI elektronický dotazník „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“, ktorý pozostával z 53 otázok.

Čítať ďalej

Za veľmi dôležité pokladajú nadväzovanie ďalších sektorových spoluprác medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami. V neposlednom rade členovia vidia potrebu upriamiť pozornosť na propagáciu projektových výsledkov.

Čítať ďalej

Výsledkom takmer dvojročnej snahy Realizačného tímu SRI je interaktívny nástroj na porovnávanie výsledkov podľa zadaných kritérií užívateľa.

Čítať ďalej

V rámci projektu H2PILOT pokúsi o vôbec prvé vstrekovanie vodíka do distribučnej sústavy na Slovensku. Pomer primiešavania vodíka bude údajne na úrovni 10 %.

Čítať ďalej

Na pracovných pozíciách v energetickom sektore dôjde k výrazným zmenám, najmä čo sa týka vyžadovaných odborných vedomostí a zručností. Ako by mal štát reagovať na tieto potreby, a ako pripravovať našich budúcich energetických odborníkov a špecialistov?

Čítať ďalej

Od terajších, ale aj budúcich pracovníkov v sektore sa vyžaduje lepšia digitálna gramotnosť a väčšie jazykové znalosti.

Čítať ďalej

Na to, aby naša krajina zaistila konkurencieschopnosť vo svetovom priestore, je nutné naše budúce a dnešné ľudské zdroje pripraviť na vykonávanie nových odborných zručností. Za týmto účelom bola počas tohto roka pripravovaná Sektorová

Čítať ďalej

Projekt WATT ELSE, ktorý sa sústreďuje na európsky sektor energetiky a jeho transformáciu v súvislosti so štvrtou priemyselnou revolúciou, pokračoval pracovným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo koncom júla 2021 v Jasy v Rumunsku.

Čítať ďalej

Ako zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje v sektore v budúcnosti? Členovia Sektorovej rady sa momentálne snažia odpovedať na túto otázku v rámci aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady sa na šiestom rokovaní sústredili na otázky formy, kritérií, a spôsobov hodnotenia vzdelávacích inštitúcií.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.