Kategória: Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

V rámci návrhu programu digitálnej transformácie vzdelávania sa totiž predpokladá vznik Národného centra digitálnych technológií vo vzdelávaní.

Čítať ďalej

Premena širšej ekonomiky na znalostnú a digitálne orientovanú si vyžiada masívnu transformáciu znalostí, zručností v STEM odboroch.

Čítať ďalej

Sektorová rada by uvítala rokovanie na úrovni Aliancie sektorových rád a ŠPÚ, kde by problém digitálnej gramotnosti v rámci reformy obsahu kurikúl bol daný medzi prioritné témy.

Čítať ďalej

Bolo predstavené Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti a jeho hlavné úlohy.

Čítať ďalej

Programovanie, v dospievaní zábava, neskôr zručnosť, dnes gramotnosť a zajtra nevyhnutnosť…

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „SR ITaT“) sa uskutočnilo 2. júna 2020 vo virtuálnom priestore platformy Webex.  Po úvodných technických problémoch sa slova ujal tajomník, aby účastníkov privítal a previedol jednotlivými bodmi programu. Účastníci rokovania sa venovali dvom zásadným témam  – zhodnotenie stavu prípravy dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských […]

Čítať ďalej

Čím viac si budú študenti vyberať svoj odbor podľa úrovne uplatnenia absolventov, tým bude trh práce bližšie k rovnováhe.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.