Kategória: Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Inovácie sú prepojené s jednotlivými sektorovými zamestnaniami podľa ich miery vplyvu a následne sú k jednotlivým inováciám spracované zoznamy odborných vedomostí a zručností, ktoré pracovná sila bude musieť ovládať na to, aby dokázala s novými postupmi a technikou pracovať.

Čítať ďalej

Popri nosných témach, ako sú nový stavebný zákon, zdražovanie stavebných materiálov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily či potreba dočerpať eurofondy, musí sektor stavebníctva venovať pozornosť aj príprave budúcej kvalifikovanej pracovnej sily. Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu však má pripravený akčný plán na riešenie výziev trhu práce do roku 2030. O všetkých týchto trendoch diskutovali členovia Sektorovej […]

Čítať ďalej

Aktuálna situácia v oblasti zvyšovania cien stavebných materiálov a energií pôsobí negatívne na celé odvetvie stavebníctva. Dramaticky to vplýva aj na nárast stavebných prác.

Čítať ďalej

Toto rokovanie bolo pre Sektorovú radu kľúčové. Diskutovalo sa o problematike zlúčenia národných štandardov zamestnania (NŠZ) v oblasti

Čítať ďalej

Nosnou témou rokovania bola aktualizácia Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia s vysokým nasadením pracovali v uplynulých mesiacoch.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu žiada predstaviteľov Vlády SR o urýchlené zabezpečenie podmienok návratu žiakov a študentov do prezenčnej formy vyučovania.

Čítať ďalej

Technologické zmeny, ktoré môžeme vidieť už teraz všade okolo nás, budú mať čím ďalej tým výraznejší dopad na ľudské zdroje. Prenos týchto zmien do nových zručností a vedomostí, ktoré bude musieť ovládať pracovná sila, je preto nevyhnutnosťou.

Čítať ďalej

Dňa 12. mája 2020 sa uskutočnilo online rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu. Aj keď nám aktuálna situácia nedovolila stretnúť sa s členmi osobne, všetky body rokovania sme naplnili prostredníctvom online videohovoru.  V úvode rokovania privítal všetkých členov predseda Sektorovej rady, ktorý poskytol dôležité informácie o aktuálnej situácii v sektore stavebníctva vplyvom koronavírusu. […]

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu absolvovali 21.2.2020 v poradí už tretie rokovanie, počas ktorého bola hlavnou témou tvorba stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Pripravovaná stratégia si kladie za cieľ reflektovať požiadavky zamestnávateľov v sektore na zmeny ľudskej pracovnej sily v kontexte prichádzajúcich inovačných a technologických zmien, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia smerovanie sektora v […]

Čítať ďalej

V poradí druhé rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 4. decembra 2019 v priestoroch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Hlavným cieľom rokovania bola finalizácia premís pre tvorbu stratégie rozvoja ľudských zdrojov za tento sektor národného hospodárstva. Členovia Sektorovej rady viedli konštruktívnu, vysoko odbornú a plodnú diskusiu k premisám […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.