Kategória: SRI Novinky

Dňa 18. 5. 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie po viac ako dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 prebehlo prezenčnou formou v priestoroch Agroinštitútu Nitra. V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a […]

Čítať ďalej

Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

Čítať ďalej

Členovia prediskutovali súčasný stav sektora so snahou identifikovať potreby a kompetencie budúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a vyzdvihli kľúčové opatrenia na uskutočnenie reálnych reforiem.

Čítať ďalej

Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu načrtáva vývoj ľudských zdrojov v sektore s ohľadom na inovácie a kľúčové trendy.

Čítať ďalej

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.

Čítať ďalej

Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov.

Čítať ďalej

Inovácie sú prepojené s jednotlivými sektorovými zamestnaniami podľa ich miery vplyvu a následne sú k jednotlivým inováciám spracované zoznamy odborných vedomostí a zručností, ktoré pracovná sila bude musieť ovládať na to, aby dokázala s novými postupmi a technikou pracovať.

Čítať ďalej

Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Čítať ďalej

Premena širšej ekonomiky na znalostnú a digitálne orientovanú si vyžiada masívnu transformáciu znalostí, zručností v STEM odboroch.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.