Prvé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo

10.09.2019

10. septembra 2019 sa v Bratislave uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre potravinárstvo (ďalej len „Sektorová rada“) v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). 

Na rokovaní sa stretli noví aj pôvodní členovia Sektorovej rady, ktorým boli predstavené hlavné očakávané aktivity a ciele Sektorovej rady v nadchádzajúcom období. Zoznam členov si môžete pozrieť na webe, v časti Sektorové rady na podstránke.

Dôležitou úlohou NP SRI bude návrat k národným štandardom zamestnaní, prehodnocovanie a identifikácia nových štandardov, pričom sa bude brať ohľad na prierezové spôsobilosti, prienik v zručnostiach medzi všetkými pozíciami a budúce kľúčové zručnosti a kompetencie zamestnancov, ktorým by mal byť prispôsobený vzdelávací proces.

Členom Sektorovej rady bol predstavený informačný systém SRI a jeho funkcionality. V rámci IS SRI budú experti vykazovať svoju činnosť a pracovať s ním v rámci určovania premís (poslanie sektora, zoznam inovácií, dopadov na ľudské zdroje), či v rámci zhromažďovania strategických dokumentov, ktoré budú vplývať na tvorbu stratégie a vývoj potravinárskeho sektora.

Rokovanie sa ukončilo pridelením úloh jednotlivým členom a dohodnutím ďalšieho rokovania, plánovaného na mesiac november.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.