Informačný leták o SRI

28.06.2019

Informačný leták o SRI

Na stiahnutie tu.

prvá strana
druhá strana

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.