Kategória: Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Členovia Sektorovej rady, odborníci v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, považujú ranking škôl za dôležitý indikátor pri vyhodnotení odborne kvalifikovaných absolventov a zamestnancov.

Čítať ďalej

Týmto tempom bude možno o pár rokov bežné vidieť v lese drony, ako kontrolujú stav lesa.

Čítať ďalej

Rozvoj lesnícko-drevárskeho sektora je šancou pre prosperitu našej krajiny a obyvateľstva!

Čítať ďalej

Univerzity z viacerých sektorov sa obracajú i na Alianciou sektorových rád, so žiadosťou posúdenia svojho študijného obsahu a efektivity uplatnenia absolventov na trhu práce.

Čítať ďalej

Umelá inteligencia, roboty, kamery,
laser, cirkulárna ekonomika.
Pojmy, pri ktorých by človek
neočakával, že sa s nimi stretne
na píle pri lese. Podľa Sektorovej
rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel (www.
sustavapovolani.sk) si najnovšie
technológie nachádzajú miesto aj
pri spracovaní dreva a menia tak
aj požiadavky a nároky na zamestnancov.

Čítať ďalej

Tajomníčka zhodnotila priebeh prípravy aktualizovanej verzie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prácu expertnej skupiny, ktorá v letných mesiacoch finalizovala stratégiu. V diskusii sa dohodli ďalšie kroky, ktoré budú viesť k sprístupneniu stratégie verejnosti.

Čítať ďalej

Jednou z úloh, ktorou boli konfrontovaní členovia Sektorovej rady je aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V zmysle novej metodiky boli vybraní členovia vyškolení a pracovali ďalej v pracovných skupinách zvlášť pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Čítať ďalej

Členov veľmi inšpiroval komentár k hodnoteniu stratégie ako takej, ale aj návrhy ostatných hodnotiteľov pre ďalšie stratégie, ktoré sa v mnohých bodoch prelínali.

Čítať ďalej

Hlavnými témami bol Plán obnovy Slovenska, národné štandardy zamestnaní a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel rokovala po 3 mesiacoch aj v čase globálnej krízy. 21. mája 2020 sa členovia Sektorovej rady stretli na štvrtom rokovaní v online prostredí, aby mohli svoju prácu posunúť o ďalší krok vpred. Členovia Sektorovej rady sa spolu s tajomníčkou pripravovali na technické podmienky rokovania, aby všetko predbehlo […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.