Kategória: Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Rozvoj lesnícko-drevárskeho sektora je šancou pre prosperitu našej krajiny a obyvateľstva!

Čítať ďalej

Univerzity z viacerých sektorov sa obracajú i na Alianciou sektorových rád, so žiadosťou posúdenia svojho študijného obsahu a efektivity uplatnenia absolventov na trhu práce.

Čítať ďalej

Tajomníčka zhodnotila priebeh prípravy aktualizovanej verzie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prácu expertnej skupiny, ktorá v letných mesiacoch finalizovala stratégiu. V diskusii sa dohodli ďalšie kroky, ktoré budú viesť k sprístupneniu stratégie verejnosti.

Čítať ďalej

Jednou z úloh, ktorou boli konfrontovaní členovia Sektorovej rady je aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. V zmysle novej metodiky boli vybraní členovia vyškolení a pracovali ďalej v pracovných skupinách zvlášť pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Čítať ďalej

Členov veľmi inšpiroval komentár k hodnoteniu stratégie ako takej, ale aj návrhy ostatných hodnotiteľov pre ďalšie stratégie, ktoré sa v mnohých bodoch prelínali.

Čítať ďalej

Hlavnými témami bol Plán obnovy Slovenska, národné štandardy zamestnaní a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel rokovala po 3 mesiacoch aj v čase globálnej krízy. 21. mája 2020 sa členovia Sektorovej rady stretli na štvrtom rokovaní v online prostredí, aby mohli svoju prácu posunúť o ďalší krok vpred. Členovia Sektorovej rady sa spolu s tajomníčkou pripravovali na technické podmienky rokovania, aby všetko predbehlo […]

Čítať ďalej

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa konalo 19. februára 2020 v priestoroch študentskej jedálne Technickej univerzity vo Zvolene. Vzhľadom na neodkladné pracovné povinnosti sa mohlo zúčastniť len 14 z 22 členov (64 %).  Sektorová rada sa stretla po 3 mesiacoch od posledného rokovania a členov čakali neľahké úlohy tvorby strategického […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sa stretla na druhom rokovaní v dňoch 11. a 12. novembra 2019 v Hoteli Stupka na Táloch. Členov Sektorovej rady čakalo viacero úloh na tvorbe sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Rokovania sa zúčastnilo 19 z 22 členov (86,4 %).  Sektorová rada má nezmenené zastúpenie členov, ktoré odprezentovala […]

Čítať ďalej

  Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel obnovila svoju činnosť na prvom rokovaní, dňa 27. júna vo Zvolene. Po úvodnom privítaní predsedom Sektorovej rady, pánom Patrášom, sa členom Sektorovej rady prihovorila aj tajomníčka Aliancie Sektorových rád a tajomníčka Sektorovej rady.  Rokovanie sa nieslo v príjemnej atmosfére so zreteľom na rozdelenie práce. Sektorová rada […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.