Kategória: Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Zamestnávatelia v sektore už dnes predpokladajú, že trendy ako automatizácia, digitalizácia a robotizácia významne ovplyvnia dopravu, logistiku a aj poštové služby.

Čítať ďalej

Ústrednými témami rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne pracovali uplynulé mesiace.

Čítať ďalej

Nachádzame sa v období, kedy sa posilňuje vplyv automatizácie, robotizácie, elektronizácie a zamestnávatelia tieto trendy pociťujú už teraz. Ak chcú obstáť v boji s konkurenciou, musia vyvíjať úsilie o zavádzanie nových trendov, s čím úzko súvisí zmena charakteru práce ako takej.

Čítať ďalej

Pozitívom v tejto dobe je aj ukážka pomoci, ktorú poskytla napríklad spoločnosť Slovak Lines a.s. počas celoplošného testovania.

Čítať ďalej

Ústrednými témami rokovania boli najmä inovácie, pretože s nimi budú členovia pracovať do konca projektu. Je dôležité sledovať inovačné trendy a vyvodzovať ich možný vplyv na zamestnania, ktoré na Slovensku máme.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby sa v stredu 20. mája 2020 zúčastnili v poradí štvrtého spoločného rokovania, ktoré bolo veľmi dôležité z hľadiska vyhodnotenia takmer ročnej doterajšej práce. Rokovanie sa uskutočnilo online formou, čo nás všetkých donútilo zamyslieť sa nad tým, ako kríza koronavírusu ovplyvnila náš sektor. Predseda Sektorovej rady, Ján Žačko, […]

Čítať ďalej

Je jedným z najväčších spotrebiteľov energie a má značný vplyv na životné prostredie. Zároveň však patrí ku kľúčovým nevyhnutnostiam pre sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti. Hovoríme o sektore dopravy, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie mobility obyvateľov, doručovanie tovarov a služieb. Okrem toho tento sektor určuje tempo hospodárskeho rastu a v oblasti trhu práce zabezpečuje výrazný podiel pracovných […]

Čítať ďalej

V poradí tretie rokovanie Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby sa uskutočnilo 10. februára 2020 v Bratislave. Celkovo 23 prítomných členov Sektorovej rady pracovalo na napredovaní činnosti pri tvorbe stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorá bude odrážať meniace sa technické a inovačné podmienky v našom sektore. Hlavnou úlohou stretnutia bolo predstavenie a tvorba 3. a […]

Čítať ďalej

Túto myšlienku odsúhlasili členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby, ktorí sa stretli na 2-dňovom pracovnom rokovaní 18. a 19. novembra 2019 v peknom prostredí Vysokých Tatier. Rokovanie bolo náročné a intenzívne, o čom svedčí čas ukončenia tesne po 19:30, no výsledok stojí za to. Sektorová rada schválila návrh dvoch premís, ktoré budú reprezentovať […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.