Kategória: Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Významným prínosom NP SRI, v porovnaní s predchádzajúcimi etapami Národnej sústavy povolaní, je vytvorenie prostredia pre identifikáciu inovačných trendov vplývajúcich na sektor a definovaní vplyvu inovácií na konkrétne zamestnania v sektore.

Čítať ďalej

O tom, že Slováci sú šikovní a dokážu sa presadiť vo svete existuje mnoho príkladov. O jednom z nich sme sa počas 11. rokovania Sektorovej rady mohli presvedčiť osobne pri návšteve kompetenčného centra spoločnosti Siemens Mobility v Žiline. Posledné rokovanie Sektorovej rady v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce sme okrem oficiálneho programu doplnili o zaujímavé exkurzie súvisiace s odvetvím dopravy.

Čítať ďalej

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., realizuje kroky na zatraktívnenie povolania rušňovodič, aby čiastočne vykryl nedostatok takmer 170 rušňovodičov na Slovensku.

Čítať ďalej

Zamestnávatelia v sektore už dnes predpokladajú, že trendy ako automatizácia, digitalizácia a robotizácia významne ovplyvnia dopravu, logistiku a aj poštové služby.

Čítať ďalej

Téma nedostatku zamestnancov v doprave si vyžaduje rázne kroky zo strany príslušných ministerstiev. Členovia tieto kroky identifikovali v Sektorovej stratégii rozvoja ľudských zdrojov, v rámci ktorej bol spracovaný Akčný plán s úlohami.

Čítať ďalej

Ústrednými témami rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne pracovali uplynulé mesiace.

Čítať ďalej

Nachádzame sa v období, kedy sa posilňuje vplyv automatizácie, robotizácie, elektronizácie a zamestnávatelia tieto trendy pociťujú už teraz. Ak chcú obstáť v boji s konkurenciou, musia vyvíjať úsilie o zavádzanie nových trendov, s čím úzko súvisí zmena charakteru práce ako takej.

Čítať ďalej

Pozitívom v tejto dobe je aj ukážka pomoci, ktorú poskytla napríklad spoločnosť Slovak Lines a.s. počas celoplošného testovania.

Čítať ďalej

Ústrednými témami rokovania boli najmä inovácie, pretože s nimi budú členovia pracovať do konca projektu. Je dôležité sledovať inovačné trendy a vyvodzovať ich možný vplyv na zamestnania, ktoré na Slovensku máme.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre dopravu, logistiku, poštové služby sa v stredu 20. mája 2020 zúčastnili v poradí štvrtého spoločného rokovania, ktoré bolo veľmi dôležité z hľadiska vyhodnotenia takmer ročnej doterajšej práce. Rokovanie sa uskutočnilo online formou, čo nás všetkých donútilo zamyslieť sa nad tým, ako kríza koronavírusu ovplyvnila náš sektor. Predseda Sektorovej rady, Ján Žačko, […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.