Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória: Sektorová rada pre elektrotechniku

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore.

Čítať ďalej

3. – 4. novembra 2022 sa v Hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach konalo 11. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku. Posledné rokovanie v rámci národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike sa nieslo v duchu hodnotenia, bilancovania, resp. rekapitulácie činnosti.

Čítať ďalej

Výsledkom aktivít Realizačného tímu SRI a odborníkov zo sektorových rád je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje porovnať stredné a vysoké školy podľa zvolených požiadaviek.

Čítať ďalej

Prezentovanie svetových trendov a noviniek zo sveta mikroelektroniky spestrilo program jubilejného desiateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“), ktoré sa uskutočnilo dňa 8. júna 2022 v priestoroch Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Pre Sektorovú radu to znamenalo prvé osobné rokovanie po približne dva a pol roku dlhom období. Nový člen Sektorovej rady, Ing. Lukáš Hatala, zastupujúci občianske združenie Neuromorphics Europe, na rokovaní prezentoval príčiny vzniku svetovej čipovej krízy, jej vplyvoch na svetovú ekonomiku, najnovších výrobných procesoch, a v neposlednom rade predostrel aj možnú budúcnosť mikroelektroniky na Slovensku.

Čítať ďalej

Mimoriadne dôležitým krokom bude intenzívnejšie previazanie odborného vzdelávania s praxou, a umožnenie zamestnávateľom sa priamo podieľať na zvyšovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov.

Čítať ďalej

Téma navrhnutia nových partnerstiev vytvorených zo zástupcov aktérov trhu práce v sektore elektrotechniky bola jednou z hlavných tém deviateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku.

Čítať ďalej

Vzdelávací systém produkuje absolventov neuplatniteľných vo vyštudovanom odbore a danom sektore a problém s nedostatkom ľudských zdrojov stále pretrváva.

Čítať ďalej

Trend globálnej elektromobility sa podľa všetkých médií a odborníkov neodvratne blíži. Otázne je podľa všetkého iba tempo, v rámci ktorého budú elektromobily na cestách nahrádzať tradičné spaľovacie motory.

Čítať ďalej

Diaľkové ovládanie okien
a dverí, riadenie bezpečnosti,
ovládanie spotrebičov, automatické
zavlažovanie záhrady, regulácia
svetiel, teploty a vlhkosti. Toto
všetko je len vrchol ľadovca.

Čítať ďalej

Sektorová rada sa momentálne nachádza v kritickom a náročnom období realizácie národného projektu SRI.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.