Kategória: Sektorová rada pre elektrotechniku

Mimoriadne dôležitým krokom bude intenzívnejšie previazanie odborného vzdelávania s praxou, a umožnenie zamestnávateľom sa priamo podieľať na zvyšovaní kvalifikácie budúcich pracovníkov.

Čítať ďalej

Téma navrhnutia nových partnerstiev vytvorených zo zástupcov aktérov trhu práce v sektore elektrotechniky bola jednou z hlavných tém deviateho rokovania Sektorovej rady pre elektrotechniku.

Čítať ďalej

Trend globálnej elektromobility sa podľa všetkých médií a odborníkov neodvratne blíži. Otázne je podľa všetkého iba tempo, v rámci ktorého budú elektromobily na cestách nahrádzať tradičné spaľovacie motory.

Čítať ďalej

Sektorová rada sa momentálne nachádza v kritickom a náročnom období realizácie národného projektu SRI.

Čítať ďalej

V roku 2020 sa všetky sektorové rady podieľali na tvorbe sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov, a v budúcom roku čaká sektorové rady ich aktualizácia na základe rôznych hodnotení, aj z externého prostredia.

Čítať ďalej

Po predstavení nových členov sa Sektorová rada pustila do vyhodnotenia plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia. Hlavné úlohy Sektorovej rady predstavovali

Čítať ďalej

Dňa 20. mája 2020 sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“). Stretnutie sa však kvôli pretrvávajúcej situácii spôsobenej koronavírusom konalo formou videokonferencie. Používanie videokonferencií ako náhrada za osobné stretnutia sa v ostatnej dobe stalo už bežným prostriedkom a bariéru v pokračovaní na prácach projektu v tom nevideli ani členovia Sektorovej rady.   Hlavným účelom virtuálneho […]

Čítať ďalej

  Členovia Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom spoločnom rokovaní, dňa 6. februára 2020, v priestoroch Kongres Hotela Gala v Banskej Bystrici.    Členovia Sektorovej rady sa stretli po štyroch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 15 z 24 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedníčky, čo predstavuje 62,5 % účasť. Zvyšných deväť členov Sektorovej rady […]

Čítať ďalej

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre elektrotechniku (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 3. októbra 2019 v priestoroch Hotela Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach.   Členovia Sektorovej rady sa stretli na druhom rokovaní po približne troch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 15 z 23 členov Sektorovej rady, vrátane garanta a predsedníčky, čo predstavuje približne 65 % účasť. Ostatných osem členov Sektorovej rady vopred hlásilo […]

Čítať ďalej

  Spolupráca členov Sektorovej rady pre elektrotechniku sa úspešne začala dňa 26. júna 2019 na prvom rokovaní v Hoteli KASKADY v rámci realizácie nového Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu fungovaniu trhu práce v Slovenskej republike (ďalej len „SRI“) pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Činnosť Sektorovej rady sa obnovila […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.