Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategória: Médiá

Švédska
automobilka Volvo Cars, ktorá je
pod kontrolou čínskej firmy Geely
Holding, sa rozhodla umiestniť
svoju investíciu vo výške viac ako
jednej miliardy eur do výstavby
tretieho európskeho výrobného
závodu v priemyselnom parku
Valaliky pri Košiciach.

Čítať ďalej

Na Slovensku je to iba 5,7 sestry
na 1 000 obyvateľov. Ak by Slovensko
chcelo dosiahnuť porovnateľný
priemerný počet sestier
ako v Únii, potrebovalo by dosiahnuť
úroveň 46-tisíc sestier,
reálne však u nás pracuje iba
31 309 sestier.

Čítať ďalej

Dá sa povedať, že reformné ciele v oblasti verejnej správy zadefinované
v programovom vyhlásení vlády sú pomerne ambiciózne.

Čítať ďalej

Moderné systémy komplexnej
automatizácie ťažobných prevádzok
výrazne šetria ľudské zdroje,
keď dochádza k úspore počtu
pracovníkov, k zníženiu pracovnej
záťaže a k zvýšeniu výkonov
pracovných osádok.

Čítať ďalej

Kritické a kľúčové činitele, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy každého zo sektorov, vyúsťujú do zadefinovaných opatrení, smerovaných do ôsmich oblastí týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien.

Čítať ďalej

Umelá inteligencia, roboty, kamery,
laser, cirkulárna ekonomika.
Pojmy, pri ktorých by človek
neočakával, že sa s nimi stretne
na píle pri lese. Podľa Sektorovej
rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel (www.
sustavapovolani.sk) si najnovšie
technológie nachádzajú miesto aj
pri spracovaní dreva a menia tak
aj požiadavky a nároky na zamestnancov.

Čítať ďalej

Pre denník Pravda sme sa zapojili do ankety Aké zmeny spôsobila pandémia na trhu práce? Tu je znenie nášho príspevku: Lucia Lednárová Dítětová (manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov) a František Foltán (špecialista úseku štatistík a prognózovania), štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava Pandémia Covid-19 rapídne urýchlila inovačné trendy na trhu práce, významne sa urýchlil proces digitalizácie, […]

Čítať ďalej

Poľnohospodárstvo sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Do starostlivosti o pôdu prenikajú čoraz vo väčšej miere inovatívne technológie, redukuje sa využívanie pesticídov a čoraz viac sa tlačí na celkovú efektivitu.

Čítať ďalej

Vďaka novým technológiám v zdravotníctve, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení, sa zjednoduší a zrýchli prístup k zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej

Chemické výrobky slúžia nielen
na priamu spotrebu, ale primárne
sa až 75 percent jeho produktov
využíva na výrobu a spracovávanie
v ďalších priemyselných odvetviach,
ako sú automobilový, textilný,
elektrotechnický či strojársky
a mnoho ďalších.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.