Kategória: Médiá

Kritické a kľúčové činitele, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy každého zo sektorov, vyúsťujú do zadefinovaných opatrení, smerovaných do ôsmich oblastí týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien.

Čítať ďalej

Pre denník Pravda sme sa zapojili do ankety Aké zmeny spôsobila pandémia na trhu práce? Tu je znenie nášho príspevku: Lucia Lednárová Dítětová (manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov) a František Foltán (špecialista úseku štatistík a prognózovania), štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava Pandémia Covid-19 rapídne urýchlila inovačné trendy na trhu práce, významne sa urýchlil proces digitalizácie, […]

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny.

Čítať ďalej

Pri stredoškolských aj vysokoškolských
absolventoch dlhodobo
platí, že najvyššie mzdy dosahujú
tí, ktorí ukončili štúdium techniky
a v oblasti zdravotníctva.

Čítať ďalej

Žiaci, ktorí získavali zručnosti priamo vo firmách dosiahli po škole zamestnanosť na úrovni 82 percent, zvyšní čerstvo doštudovaní iba 49 percent.

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny.

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny. Článok za sektor informačné technológie a telekomunikácie pripravil autor Martin Gymerský, tajomník Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie.

Čítať ďalej

Rádio Regina

Rozhovor pre rádio Regina o projekte Sektorovo riadené inovácie..

Čítať ďalej

Napísali o nás:
03/09/2020 | Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny. Článok za sektor sektor kultúry a kreatívneho priemyslu pripravil Jakub Žabka, tajomník Sektorovej rady pre pre kultúru a vydavateľstvo.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.