Kategória: Médiá

Dá sa povedať, že reformné ciele v oblasti verejnej správy zadefinované
v programovom vyhlásení vlády sú pomerne ambiciózne.

Čítať ďalej

Moderné systémy komplexnej
automatizácie ťažobných prevádzok
výrazne šetria ľudské zdroje,
keď dochádza k úspore počtu
pracovníkov, k zníženiu pracovnej
záťaže a k zvýšeniu výkonov
pracovných osádok.

Čítať ďalej

Kritické a kľúčové činitele, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy každého zo sektorov, vyúsťujú do zadefinovaných opatrení, smerovaných do ôsmich oblastí týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien.

Čítať ďalej

Umelá inteligencia, roboty, kamery,
laser, cirkulárna ekonomika.
Pojmy, pri ktorých by človek
neočakával, že sa s nimi stretne
na píle pri lese. Podľa Sektorovej
rady pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci
priemysel (www.
sustavapovolani.sk) si najnovšie
technológie nachádzajú miesto aj
pri spracovaní dreva a menia tak
aj požiadavky a nároky na zamestnancov.

Čítať ďalej

Pre denník Pravda sme sa zapojili do ankety Aké zmeny spôsobila pandémia na trhu práce? Tu je znenie nášho príspevku: Lucia Lednárová Dítětová (manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov) a František Foltán (špecialista úseku štatistík a prognózovania), štatisticko-výskumná spoločnosť Trexima Bratislava Pandémia Covid-19 rapídne urýchlila inovačné trendy na trhu práce, významne sa urýchlil proces digitalizácie, […]

Čítať ďalej

Poľnohospodárstvo sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Do starostlivosti o pôdu prenikajú čoraz vo väčšej miere inovatívne technológie, redukuje sa využívanie pesticídov a čoraz viac sa tlačí na celkovú efektivitu.

Čítať ďalej

Vďaka novým technológiám v zdravotníctve, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení, sa zjednoduší a zrýchli prístup k zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej

Chemické výrobky slúžia nielen
na priamu spotrebu, ale primárne
sa až 75 percent jeho produktov
využíva na výrobu a spracovávanie
v ďalších priemyselných odvetviach,
ako sú automobilový, textilný,
elektrotechnický či strojársky
a mnoho ďalších.

Čítať ďalej

Diaľkové ovládanie okien
a dverí, riadenie bezpečnosti,
ovládanie spotrebičov, automatické
zavlažovanie záhrady, regulácia
svetiel, teploty a vlhkosti. Toto
všetko je len vrchol ľadovca.

Čítať ďalej

Svetový textilný a odevný priemysel
sa pre pandémiu dostal
pod väčší tlak. Na určité obdobia
museli veľké textilné a odevné
podniky zastaviť výrobu, nákupné
centrá sa striedavo zatvárali
a otvárali.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.