Kategória: Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Dotazníkové zisťovanie tvorilo 53 otázok, ktoré mapovali činnosť členov Sektorovej rady v období od apríla 2019 do septembra 2022. Záväzným dokumentom pre sektorové rady je aj Štatút sektorovej rady, ktorý podrobne uvádza povinnosti členov, ako aj ďalšie súvisiace náležitosti.

Čítať ďalej

Z dôvodu vysokého rastu cien elektrickej energie a plynu hrozí obmedzenie výroby a v niektorých prípadoch aj hromadné prepúšťanie.

Čítať ďalej

Sumarizácia bodového hodnotenia tzv. rankingu posudzovaných študijných programov, aj vrátane ich možných „benefitov“ pre ťažobný a spracovateľský priemysel, umožňuje za určitých predpokladov optimistické konštatovanie.

Čítať ďalej

Hlavnou témou rokovania bola implementácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a detailné rozpracovanie opatrení v pôsobnosti ŠPÚ/MPC.

Čítať ďalej

Predpokladané inovácie ovplyvnia sektor a budú mať dosah na nové požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj nemalý vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Čítať ďalej

Hlavnou témou rokovania bola realizácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia inovácií v informačnom systéme SRI.

Čítať ďalej

Moderné systémy komplexnej
automatizácie ťažobných prevádzok
výrazne šetria ľudské zdroje,
keď dochádza k úspore počtu
pracovníkov, k zníženiu pracovnej
záťaže a k zvýšeniu výkonov
pracovných osádok.

Čítať ďalej

Hlavnými bodmi programu ôsmeho rokovania boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia.

Čítať ďalej

Hlavnou témou siedmeho rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.