Kategória: Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Sumarizácia bodového hodnotenia tzv. rankingu posudzovaných študijných programov, aj vrátane ich možných „benefitov“ pre ťažobný a spracovateľský priemysel, umožňuje za určitých predpokladov optimistické konštatovanie.

Čítať ďalej

Hlavnou témou rokovania bola implementácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov (ďalej len „SSRĽZ“) a detailné rozpracovanie opatrení v pôsobnosti ŠPÚ/MPC.

Čítať ďalej

Predpokladané inovácie ovplyvnia sektor a budú mať dosah na nové požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj nemalý vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Čítať ďalej

Hlavnou témou rokovania bola realizácia navrhnutých opatrení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia inovácií v informačnom systéme SRI.

Čítať ďalej

Moderné systémy komplexnej
automatizácie ťažobných prevádzok
výrazne šetria ľudské zdroje,
keď dochádza k úspore počtu
pracovníkov, k zníženiu pracovnej
záťaže a k zvýšeniu výkonov
pracovných osádok.

Čítať ďalej

Hlavnými bodmi programu ôsmeho rokovania boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia.

Čítať ďalej

Hlavnou témou siedmeho rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Na rokovaní vystúpil RNDr. Dušan Onačila z MH SR, ktorý prezentoval smerovanie sektora ťažby a úpravy surovín, geológie a vízií štátu k sektoru.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 26. – 27. mája 2019 v priestoroch hotela Hrádok v Jelšave. Rokovania sa zúčastnilo 12 z 18 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Jeden člen Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.