Kategória: Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Predpokladané inovácie ovplyvnia sektor a budú mať dosah na nové požadované odborné vedomosti a zručnosti ľudských zdrojov, ale aj nemalý vplyv na zánik a vznik niektorých zamestnaní.

Čítať ďalej

Hlavnými bodmi programu ôsmeho rokovania boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a prezentácia rankingu poskytovateľov vzdelávania v sektore ťažba a úprava surovín, geológia.

Čítať ďalej

Hlavnou témou siedmeho rokovania bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Na rokovaní vystúpil RNDr. Dušan Onačila z MH SR, ktorý prezentoval smerovanie sektora ťažby a úpravy surovín, geológie a vízií štátu k sektoru.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 26. – 27. mája 2019 v priestoroch hotela Hrádok v Jelšave. Rokovania sa zúčastnilo 12 z 18 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 67 % účasť. Jeden člen Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád […]

Čítať ďalej

Vo štvrtok 30. januára sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len ,,Sektorová rada“) v Slovenských magnezitových závodoch v Jelšave. Rokovanie otvoril príhovorom predseda Sektorovej rady Ing. Ivan Nemeth, MBA. Tajomníčka Aliancie Sektorových rád odprezentovala aktuálny stav v príprave Sektorovej stratégie. Vyhodnotila plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a odprezentovala […]

Čítať ďalej

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 29. – 30. októbra 2019 v priestoroch Hotela Atrium v Novom Smokovci.  Rokovania sa zúčastnilo 15 z 20 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 75 % účasť. Zvyšných päť členov Sektorovej rady sa vopred ospravedlnilo […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu sa po viac ako 3 rokoch stretla a obnovila svoju činnosť. Rokovanie prebehlo v dňoch 25. – 26. júna v Jelšave. Po úvodnom privítaní predsedom Sektorovej rady, Ing. Ivanom Nemethom, MBA a garantom Mgr. Andrejom Laszom, sa členom Sektorovej rady prihovorila aj tajomníčka Aliancie Sektorových rád a […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.