Kategória: Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Dňa 18. 5. 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie po viac ako dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 prebehlo prezenčnou formou v priestoroch Agroinštitútu Nitra. V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a […]

Čítať ďalej

Posilnenie postavenia poľnohospodárstva totiž dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života.

Čítať ďalej

Dňa 20.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie sa opätovne  vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 –  uskutočnilo v online priestore.  V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová […]

Čítať ďalej

Program 8. rokovania sektorovej rady sa okrem tradičných tém, ako zmeny  v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia či aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní venoval  aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

V rámci diskusie k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a Rankingu poskytovateľov vzdelávania dominovala problematika nedostatku pracovnej sily v sektore. Členovia sa zhodli na tom, že tento dlhodobo pretrvávajúci problém je nutné aktívne riešiť.

Čítať ďalej

Vo výsledku členovia rady konštatovali, že je potrebné nastaviť jasné a merateľné kritériá hodnotenia, ktoré budú kľúčové pre objektívne hodnotenie poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Nákupom výučbových panelov a trenažérov vytvára škola pre žiakov prostredie, v ktorom môžu simulovať prácu s jednotlivými mechanizačnými prostriedkami, časťami strojov vo virtuálnom prostredí.

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady sa venovali otázkam inovácií a ich dopadov na ľudské zdroje, potrebu účelných zmien v systéme vzdelávania od predškolského až po celoživotné.

Čítať ďalej

Úvodným slovom garanta a tajomníčky Aliancie sektorových rád, sa začalo štvrté rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo veterinárstvo a rybolov , ktoré sa uskutočnilo 14. mája 2020. Tajomníčka Aliancie sektorových rád spolu s garantom Sektorovej rady, hneď na začiatku rokovania vymenovali nového predsedu Sektorovej rady, ktorým sa stal Ing. Jozef Artim CSc, ktorý v Sektorovej rade […]

Čítať ďalej

V priestoroch hotela Polom v Žiline sa 27. januára 2020 o 10 00 hod. konalo už tretie rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov (ďalej len „Sektorová rada“). Z celkového počtu členov Sektorovej rady 24 sa rokovania zúčastnilo 17 členov a jeden člen pracovnej skupiny. Sektorová rada so svojou 71 % účasťou bola uznášaniaschopná […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.