Kategória: Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

Za jeden z najdôležitejších postrehov z hodnotenia považujeme fakt, že členovia vnímajú jednotlivé výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady za pozitívne, s vysokou úrovňou spracovania a tieto využívajú aj pri svojich ďalších aktivitách, vďaka čomu sa problematika ľudských zdrojov v sektore môže riešiť prostredníctvom viacerých kanálov a šanca na realizáciu zmien požadovaných v rámci SSRĽZ sa výrazne zvyšuje.

Čítať ďalej

Dňa 27.9. 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov, posledné v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Rokovanie svojim príhovorom otvorili predseda sektorovej rady Jozef Artim a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová. Projektové témy Vzhľadom na fakt, že išlo o posledné rokovanie sektorovej rady, jeho ústrednou témou bolo bilancovanie. […]

Čítať ďalej

Prepájanie praxe a vzdelávania budúcich odborníkov v sektore patrí medzi jednu z kľúčových úloh Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Aj z tohto dôvodu je nutné spomenúť úspech viacerých členov Sektorovej rady zapojených do projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“. AGROMECHATRONIK – inovatívny študijný odbor V poľnohospodárstve nastáva výmena generácií, avšak starú generáciu musia nahradiť noví odborníci. […]

Čítať ďalej

Kvalitne pripravení  absolventi a ich aktívne zapojenie sa na trhu práce je jedným zo základných atribútov pre dobre fungujúcu ekonomiku krajiny. Kreovanie kritérií hodnotenia poskytovateľov vzdelávania na Slovensku sa tak stalo jednou z dôležitých aktivít, ktorým sa Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v projektovom období venovala. Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov sa v rámci svojej činnosti venovala […]

Čítať ďalej

Dňa 18. 5. 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie po viac ako dvojročnej pauze spôsobenej pandémiou COVID-19 prebehlo prezenčnou formou v priestoroch Agroinštitútu Nitra. V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a […]

Čítať ďalej

Posilnenie postavenia poľnohospodárstva totiž dokáže vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu a zvýšiť kvalitu života.

Čítať ďalej

Dňa 20.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Rokovanie sa opätovne  vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 –  uskutočnilo v online priestore.  V úvode rokovania vystúpil predseda sektorovej rady Jozef Artim, ktorý zhrnul aktivity, ktorým sa sektorová rada aktuálne venuje. Manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a tajomníčka Aliancie sektorových rád Lucia Lednárová-Dítětová […]

Čítať ďalej

Program 8. rokovania sektorovej rady sa okrem tradičných tém, ako zmeny  v inštitucionálnom a personálnom zložení sektorovej rady, vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia či aktuálny stav spracovania národných štandardov zamestnaní venoval  aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a rankingu poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Poľnohospodárstvo sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Do starostlivosti o pôdu prenikajú čoraz vo väčšej miere inovatívne technológie, redukuje sa využívanie pesticídov a čoraz viac sa tlačí na celkovú efektivitu.

Čítať ďalej

V rámci diskusie k aktualizácii Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a Rankingu poskytovateľov vzdelávania dominovala problematika nedostatku pracovnej sily v sektore. Členovia sa zhodli na tom, že tento dlhodobo pretrvávajúci problém je nutné aktívne riešiť.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.