Kategória: Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Členovia Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie sa po dlhých mesiacoch opäť stretli na osobnom rokovaní. V poradí už desiate rokovanie Sektorovej rady sa realizovalo v termíne 20. – 21. jún v Novom Smokovci, kde na prítomných čakal program plný podnetných tém.

Čítať ďalej

Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.

Čítať ďalej

Digitálna transformácia a Práca 4.0, ktoré sa zameriavajú na rôzne aspekty vývoja trhu práce a prinášajú užitočné informácie pre stanovenie a realizáciu cieľov úspešnej transformácie sektora.

Čítať ďalej

Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí medzi kľúčové odvetvia na zabezpečenie zdravého obyvateľstva a rozvoja krajiny, preto je jednou z kľúčových úloh Sektorovej rady aj identifikácia kvalitných vzdelávacích inštitúcii.

Čítať ďalej

Medzi sedem vytýčených priorít boli zaradené oblasti „zelenej ekonomiky“, či oblasti digitalizácie, trhu práce a sociálnej udržateľnosti, vzdelávania, či vedy, výskumu a inovácií.

Čítať ďalej

Vďaka angažovanosti zamestnávateľov sa žiaci už počas štúdia oboznamujú s modernými technológiami a materiálmi využívanými v reálnych podmienkach.

Čítať ďalej

Pozvanie Sektorovej rady prijal štátny tajomník MŽP, Mgr. Juraj Smatana a Mgr. Michal Bakyta, generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, ktorí členom Sektorovej rady predstavili víziu smerovania MŽP v oblasti životného prostredia, vodného a odpadového hospodárstva v najbližších rokoch.

Čítať ďalej

Koronakríza v súčasnosti ovplyvnila všetky sféry života a výnimkou nebolo ani štvrté rokovanie Sektorovej rady pre vodu, odpad a životné prostredie. Keďže osobné stretnutie neprichádzalo do úvahy, jedinou možnosťou ostávalo využiť online priestor. Po dohode, predsedníčka sektorovej rady Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING a tajomníčka Sektorovej rady zvolili netradičné riešenie – nahrávku prezentácie s […]

Čítať ďalej

,,Na Slovensku neexistuje vodárenská spoločnosť, ktorá by nenasadzovala zariadenia na diaľkové odpočty. Čoskoro budú do vodární prúdiť dáta z desaťtisícov až státisícov diaľkových meračov.“ Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie sa stretla na svojom treťom rokovaní dňa 18. februára 2020 v Hoteli pod Lipou v Modre – časť Harmónia.  Nosnými témami rokovania bolo […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.