Kategória: Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Dátové zhodnotenie vypracoval Realizačný tím projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) z interných a externých zdrojov.

Čítať ďalej

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v sektore je jednou z vízií SSRĽZ. Členovia sa zhodli na potrebe zlepšiť mienku o profesiách v sektore a komunikovať s verejnosťou zaujímavé sektorové témy, skúsenosti zo zahraničia, či príklady dobrej praxe.

Čítať ďalej

Členovia prediskutovali súčasný stav sektora so snahou identifikovať potreby a kompetencie budúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a vyzdvihli kľúčové opatrenia na uskutočnenie reálnych reforiem.

Čítať ďalej

Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov.

Čítať ďalej

ôsme fyzické rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Čítať ďalej

Vďaka novým technológiám v zdravotníctve, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení, sa zjednoduší a zrýchli prístup k zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej

Pripomienky zamerali na štyri základné oblasti, a to zdravotníctvo, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie a verejné inštitúcie a regulácie.

Čítať ďalej

Program piateho rokovania bol rozmanitý v rámci obsahu. Pozostával zo vstupov viacerých členov Sektorovej rady. Na začiatku programu tajomníčka Sektorovej rady informovala o nových personálnych a inštitucionálnych zmenách v Sektorovej rade a vyhodnotila úlohy z predchádzajúceho obdobia.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie sa uskutočnilo nezvyčajným spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami Sektorovej rady. Vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 rokovanie prebehlo online formou prostredníctvom MS Teams. Nezvyčajný nebol len priebeh rokovania, ale i samotná príprava na rokovanie, ktorá pozostávala z testovacieho rokovania a technickej podpory na rokovanie. Online rokovania Sektorovej rady sa zúčastnilo […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.