Kategória: Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Členovia prediskutovali súčasný stav sektora so snahou identifikovať potreby a kompetencie budúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a vyzdvihli kľúčové opatrenia na uskutočnenie reálnych reforiem.

Čítať ďalej

Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov.

Čítať ďalej

ôsme fyzické rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Čítať ďalej

Pripomienky zamerali na štyri základné oblasti, a to zdravotníctvo, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie a verejné inštitúcie a regulácie.

Čítať ďalej

Program piateho rokovania bol rozmanitý v rámci obsahu. Pozostával zo vstupov viacerých členov Sektorovej rady. Na začiatku programu tajomníčka Sektorovej rady informovala o nových personálnych a inštitucionálnych zmenách v Sektorovej rade a vyhodnotila úlohy z predchádzajúceho obdobia.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie sa uskutočnilo nezvyčajným spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami Sektorovej rady. Vzhľadom na vzniknutú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 rokovanie prebehlo online formou prostredníctvom MS Teams. Nezvyčajný nebol len priebeh rokovania, ale i samotná príprava na rokovanie, ktorá pozostávala z testovacieho rokovania a technickej podpory na rokovanie. Online rokovania Sektorovej rady sa zúčastnilo […]

Čítať ďalej

V stredu 5.2.2020 sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“) v hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici. Rokovanie otvoril príhovorom garant Sektorovej rady RNDr. Oto Nevický, MBA. Na začiatku rokovania privítal  novú členku Sektorovej rady prof. PhDr. Mgr. Moniku Jankechovú, PhD. zastupujúcu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Následne garant […]

Čítať ďalej

V stredu 27.11.2019 sa uskutočnilo druhé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“) v hoteli Termál vo Vyhniach. Na druhom rokovaní bolo prítomných 21 členov Sektorovej rady. Rokovanie otvorila tajomníčka Sektorovej rady, ktorá privítala členov a následne odovzdala slovo predsedovi Sektorovej rady MUDr. Igorovi Pramukovi, MPH. Tajomníčka spolu s predsedom privítala […]

Čítať ďalej

Vo štvrtok 25.9.2019 sa uskutočnilo prvé rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby (ďalej len ,,Sektorová rada“)  v Oravskom Háji Garden Hotel & Resort. Činnosť Sektorovej rady sa obnovila po štyroch rokoch vďaka Národnému projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len ,,SRI“). Národný projekt SRI nadväzuje na výsledky projektu Národná sústava povolaní a je realizovaný pod […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.