Kategória: Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

V mesiaci august 2022 prebehlo v rámci Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby dotazníkové zisťovanie „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady“.

Čítať ďalej

Členovia v rámci diskusie na 11. rokovaní znova spomenuli potrebu zaviesť do sektora viac inovácií, či už pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo celoživotného vzdelávania, aby sme nevzdelávali absolventov pre prácu v zahraničí.

Čítať ďalej

Na Slovensku je to iba 5,7 sestry
na 1 000 obyvateľov. Ak by Slovensko
chcelo dosiahnuť porovnateľný
priemerný počet sestier
ako v Únii, potrebovalo by dosiahnuť
úroveň 46-tisíc sestier,
reálne však u nás pracuje iba
31 309 sestier.

Čítať ďalej

Dátové zhodnotenie vypracoval Realizačný tím projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) z interných a externých zdrojov.

Čítať ďalej

Zlepšenie kvality poskytovaných služieb v sektore je jednou z vízií SSRĽZ. Členovia sa zhodli na potrebe zlepšiť mienku o profesiách v sektore a komunikovať s verejnosťou zaujímavé sektorové témy, skúsenosti zo zahraničia, či príklady dobrej praxe.

Čítať ďalej

Členovia prediskutovali súčasný stav sektora so snahou identifikovať potreby a kompetencie budúcich pracovníkov v zdravotníctve a sociálnych službách a vyzdvihli kľúčové opatrenia na uskutočnenie reálnych reforiem.

Čítať ďalej

Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov.

Čítať ďalej

ôsme fyzické rokovanie Sektorovej rady pre zdravotníctvo, sociálne služby

Čítať ďalej

Vďaka novým technológiám v zdravotníctve, akými sú napríklad telemedicína, používanie aplikácií a smart prístrojov, mikromedicína, robotizované pracoviská, využívanie umelej inteligencie v diagnostike ochorení, sa zjednoduší a zrýchli prístup k zdravotnej starostlivosti.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.