Kategória: Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

V nasledujúcom období ovplyvní hutníctvo významným spôsobom aj digitalizácia, robotizácia a automatizácia, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu nárokov na odbornosť personálu.

Čítať ďalej

Nosnými témami ôsmeho rokovania Sektorovej rady boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

Čítať ďalej

Nosnou témou siedmeho rokovania Sektorovej rady bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

V záverečnej časti sa chopil slova tajomník Sektorovej rady a hovoril o harmonograme tvorby/revízie Národných štandardov zamestnaní.

Čítať ďalej

Za posledných 20. – 30. rokov sa v odvetviach pristúpilo k viacerým krokom, ktoré vedú k zvýšenej bezpečnosti, automatizácii, robotizácii a dopadov na životné prostredie.

Čítať ďalej

Zaujímavým bodom programu bola prezentácia k inováciám, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 27. – 28. mája 2020 v priestoroch Hotela Hrádok v Jelšave. Rokovania sa zúčastnilo 22 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 82 % účasť. Šesť členov Sektorovej rady a tajomníčka Aliancie sektorových rád […]

Čítať ďalej

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 31. januára 2020 v priestoroch Doškoľovacieho strediska spoločnosti U.S.Steel Košice v Medzeve.  Členovia Sektorovej rady sa stretli na treťom rokovaní po približne troch mesiacoch. Rokovania sa zúčastnilo 13 z 27 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu Sektorovej rady. čo predstavuje približne 48 % účasť. Ostatní […]

Čítať ďalej

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo 30. – 31. októbra 2019 v priestoroch Hotela Stupka na Táloch.  Rokovania sa zúčastnilo 20 z 28 členov Sektorovej rady, vrátane predsedu, garanta, podpredsedu a tajomníka, čo predstavuje približne 71 % účasť. Ostatní členovia Sektorovej rady sa ospravedlnili z osobných alebo […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.