Kategória: Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo

Prostredníctvom tohto dotazníka sa prioritne sledovalo, či boli plnené ustanovenia § 35b ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení a či  boli vytvorené predpoklady na výkon činnosti Aliancie sektorových rád.

Čítať ďalej

Tí čo sa pre technické odbory rozhodnú a úspešne ich ukončia, nachádzajú uplatnenie s vysokým finančným ohodnotením

Čítať ďalej

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Šaci, ktorý konštatoval vysokú účasť na prijímacích skúškach. Až 138 žiakov bolo úspešných na prijímacích pohovoroch.

Čítať ďalej

V nasledujúcom období ovplyvní hutníctvo významným spôsobom aj digitalizácia, robotizácia a automatizácia, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu nárokov na odbornosť personálu.

Čítať ďalej

Zníženie distribučného poplatku aj poplatku za tarifu za prevádzkovanie systému spoločnosti vítajú a konštatujú, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví robí veľa, ale ešte to nie je dostatočné pre výrobné spoločnosti.

Čítať ďalej

Nosnými témami ôsmeho rokovania Sektorovej rady boli schválenie aktualizácie sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov a ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo.

Čítať ďalej

Nosnou témou siedmeho rokovania Sektorovej rady bola aktualizácia sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Čítať ďalej

Odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava pre Hospodárske noviny.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.