Kategória: Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály

Okrem zmien v technológiách v dôsledku nových ekologických opatrení, digitalizácie, robotizácie, automatizácie, nových materiálov i 3D tlače, je potrebné vziať do úvahy tú najdôležitejšiu komoditu v sektore – ľudské zdroje.

Čítať ďalej

Ústrednou témou rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne spolupracovali uplynulé mesiace.

Čítať ďalej

Podkladom pre diskusiu o možnostiach a spôsobe hodnotenia vzdelávateľov v sektore, boli názory a námety, ktoré členovia Sektorovej rady uplatnili v predstihu prostredníctvom dotazníka, ktorý vypracovala a zaslala tajomníčka všetkým členom.

Čítať ďalej

Výber top sektorových opatrení z prijatej stratégie pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály (ďalej len „sektor“), potrebných prioritne realizovať, s ich odporučením pre Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR do pripravovanej stratégie Práca 4.0.

Čítať ďalej

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály sa konalo 22. mája 2020. Začalo o 13,00 hod. v online prostredí úvodným slovom garanta, predsedníčky Sektorovej rady a tajomníčky Aliancie sektorových rád. Pre realizáciu rokovania online formou sa rozhodli vzhľadom na situáciu spôsobenou vírusom Covid 19 a vládou SR prijaté bezpečnostné opatrenia. […]

Čítať ďalej

Sektorovou radou naplánovaný termín a miesto jej tretieho rokovania 7. február 2020 o 10 00 hod. v Banskej Bystrici boli dodržané. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie SOPRANO na Chabaneckej ulici 11 v Banskej Bystrici. Miesto rokovania bolo zvolené z dôvodu prijateľnej ceny, polohy a primeranej rokovacej miestnosti technickým vybavením a príslušenstvom.  Rokovania sa zúčastnilo […]

Čítať ďalej

Slovenský sklársky priemysel patrí k výrobným  odvetviam, ktoré majú dlhoročnú tradíciu a nezastupiteľný význam a postavenie v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Je založený na relatívne dostupnej surovinovej základni.  Sklo je jediný materiál, ktorý možno nekonečne recyklovať. Niet odvetvia v živote človeka, kde by sa nevyskytovalo sklo . Tým je aj uplatnenie ľudí na trhu práce  […]

Čítať ďalej

Presne po 43 mesiacoch sa v Trenčíne, 6. júna 2019 zrealizovalo rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály (ďalej len „Sektorová rada“). Hlavným dôvodom rokovania bolo spustenie projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“). Členovia Sektorovej rady sa stretli v staronovom zložení. Celkové zloženie Sektorovej rady je možné si pozrieť tu.  Prvé […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.