Kategória: Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Čítať ďalej

Dňa 27.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Napriek snahe o zorganizovanie osobného stretnutia sa členovia opäť zišli v online priestore, čo im však nezabránilo prediskutovať dôležité témy v oblasti legislatívy a vývoja na trhu práce v sektore.  Na úvod rokovania všetkých členov privítali predsedníčka Sektorovej rady Daniela Schweizer, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a […]

Čítať ďalej

V rámci problematiky rankingu poskytovateľov vzdelávania počas 8. rokovania Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo bola otvorená aj problematika prognózovania potrieb trhu práce.

Čítať ďalej

Spracovanie aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov je najaktuálnejšou témou, ktorou sa Sektorová rada v súčasnosti zaoberá. Sektorová stratégia sa skladá z analytickej a aplikačnej časti.

Čítať ďalej

Pripomienkovanie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko a Sektorová rada naformuluje k nemu svoje stanovisko.

Čítať ďalej

Predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora automotive & strojárstvo do roku 2024. Pán Adrián Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo sa v utorok 19. mája 2020 zúčastnili v poradí štvrtého spoločného rokovania, ktoré bolo veľmi dôležité z hľadiska vyhodnotenia takmer ročnej doterajšej práce. Rokovanie sa uskutočnilo online formou, čo nás všetkých donútilo zamyslieť sa nad tým, ako kríza koronavírusu ovplyvnila náš sektor, ktorý predstavuje jeden z kľúčových […]

Čítať ďalej

Slovenská republika je vysoko priemyselne disponovanou krajinou. S podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Priemyslu na Slovensku dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby.  Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, […]

Čítať ďalej

Pandémia COVID-19, u nás známa pod názvom koronavírus, zasiahla väčšinu odvetví. Nevyhol sa tomu ani automobilový priemysel. Medzinárodný autosalón, ktorý sa mal konať v Ženeve, bol zrušený. Nasledovalo zatvorenie európskych výrobcov mnohých známych značiek. Postupne sa k nim pripojili aj všetky štyri automobilky pôsobiace na Slovensku, ktoré v marci odstavili výrobu, čo následne spôsobilo, že […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo (ďalej len „Sektorová rada“), dňa 12. marca 2020 využila vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia virtuálnu formu rokovania, keď na základe výzvy tajomníka boli členovia k dispozícii v určenom čase. Odoslala sa im prezentácia so zvukovými nahrávkami, prešli si ju a prebehlo per rollam hlasovanie, tak na úrovni národných štandardov […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.