Kategória: Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

V termíne 22. – 23. septembra 2022 sa uskutočnilo 11. rokovanie Sektorovej rade pre automobilový priemysel a strojárstvo. Rokovanie bolo posledným v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Členovia Sektorovej rady boli preto pozvaní, aby ho strávili v priestoroch spoločnosti Jaguar Land Rover, ktorú zastupuje predsedníčka Sektorovej rady. Členovia Sektorovej rady privítali prvý jubilejný […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo predstavuje Ranking poskytovateľov vzdelávania. Medzi dlhodobé úlohy sektorových rád patrí kreovanie hodnotiaceho nástroja  poskytovateľov vzdelávania na Slovensku, tzv. “Ranking poskytovateľov vzdelávania”. Počas projektového obdobia členovia Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo posudzovali kvalitu vzdelávania v sektore. V rámci tejto aktivity prebehlo, okrem identifikácie kľúčových stredných a vysokých škôl, aj vyhodnotenie najpreferovanejšieho kritéria – uplatniteľnosti absolventov […]

Čítať ďalej

V termíne 26. – 27. mája 2022 sa uskutočnilo 10. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Išlo o prvé osobné stretnutie od začiatku pandémie COVID-19, program rokovania bol preto zostavený tak, aby bolo pre členov zaujímavé, prínosné a poskytlo dostatočný priestor na diskusiu.  Členovia Sektorovej rady boli pozvaní, aby v rámci 10. rokovania navštívili spoločnosť Danfoss Power […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo vo svojej stratégii predstavuje kľúčové návrhy na zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre sektor v horizonte do roku 2030

Čítať ďalej

Dňa 27.1.2022 sa uskutočnilo 9. rokovanie Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo. Napriek snahe o zorganizovanie osobného stretnutia sa členovia opäť zišli v online priestore, čo im však nezabránilo prediskutovať dôležité témy v oblasti legislatívy a vývoja na trhu práce v sektore.  Na úvod rokovania všetkých členov privítali predsedníčka Sektorovej rady Daniela Schweizer, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov a […]

Čítať ďalej

V rámci problematiky rankingu poskytovateľov vzdelávania počas 8. rokovania Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo bola otvorená aj problematika prognózovania potrieb trhu práce.

Čítať ďalej

Spracovanie aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov je najaktuálnejšou témou, ktorou sa Sektorová rada v súčasnosti zaoberá. Sektorová stratégia sa skladá z analytickej a aplikačnej časti.

Čítať ďalej

Pripomienkovanie dokumentu Moderné a úspešné Slovensko a Sektorová rada naformuluje k nemu svoje stanovisko.

Čítať ďalej

Predstavenie priorít Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti smerovania sektora automotive & strojárstvo do roku 2024. Pán Adrián Krajňák z Ministerstva hospodárstva SR si k tomuto bodu pripravil krátku prezentáciu

Čítať ďalej

Odlišný vývoj šírenia nového koronavírusu a rozdielne reakcie európskych krajín na túto krízu odďaľujú hospodárske oživenie.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.