Novinky

Dňa 16. júna 2011 sa na základe požiadavky z rokovania Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov MŠVVaŠ SR, MPSVR SR, Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo a Riadiaceho výboru NSP. Predmetom rokovania bola spolupráca rezortov MŠVVaŠ SR a MPSVR SR na realizácii národných projektov Národná sústava povolaní […]

Čítať ďalej

Dňa 20. 4. 2011 sa začala séria prvých rokovaní sektorových rád (prvou zrealizovanou sektorovou radou bola Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu) a dňa 14. 6. sa úspešne uskutočnilo rokovanie v poradí poslednej, dvadsiatej Sektorovej rady pre elektrotechniku. Celkovo bolo vyškolených 373 členov sektorových rád, ktorí prijali závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného […]

Čítať ďalej

Dňa 12. apríla 2011 sa v hoteli Sheraton v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „POŽIADAVKY TRHU PRÁCE – VÝZVA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE“ organizovaná pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny RNDr. Jozefa Mihála a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Ing. Eugena Jurzycu. Viac informácií nájdete tu.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.