Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rokovanie Sektorovej rady pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

26.06.2019

Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu sa po viac ako 3 rokoch stretla a obnovila svoju činnosť. Rokovanie prebehlo v dňoch 25. – 26. júna v Jelšave. Po úvodnom privítaní predsedom Sektorovej rady, Ing. Ivanom Nemethom, MBA a garantom Mgr. Andrejom Laszom, sa členom Sektorovej rady prihovorila aj tajomníčka Aliancie Sektorových rád a tajomník Sektorovej rady. 

Rokovanie sa nieslo v príjemnej atmosfére so zreteľom na rozdelenie práce. Sektorová rada sa skladá zo zástupcov zamestnávateľov, profesijných a odborových  združení, orgánu štátnej a územnej samosprávy, vysokých a stredných škôl, úradu práce a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Sektorovú radu reprezentujú členovia zastupujúci odvetvie ťažba a úprava surovín, geológia. 

Členom Sektorovej rady bol predstavený program rokovania ako aj nový Národný projekt Sektorovo riadené inovácie, ktorý nadväzuje na projekt Národná sústava povolaní ako aj dosiahnutým výsledkom z predchádzajúceho projektu. Tiež boli členom predstavené hlavné činnosti Sektorovej rady, ktoré zahŕňali tvorbu sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, prácu na národných štandardoch zamestnaní  a iné činnosti. 

Stretnutie bolo vnímané veľmi pozitívne vzhľadom na aktívnu účasť a diskusiu členov, ktorá je predpokladom pre výbornú spoluprácu pre projekt SRI. Najbližšie sa Sektorová rada stretne 29. – 30. novembra 2019 v Novom Smokovci.

 

  « domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.