Kategória: Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

13. októbra 2021 sa konalo v poradí už 8. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

V piatok 7. mája 2021 sa konalo siedme rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

Členom sektorovej rady prezentovali návrhy a pripomienky, ktoré na aktualizáciu sektorových stratégií odporučili zrealizovať experti so skúsenosťami v oblasti tvorby strategických dokumentov a odborníci z akademickej oblasti.

Čítať ďalej

Kontinuálne s experimentálnym vzdelávaním sa formuje Národný štandard zamestnania Podológ, ktorý vychádza z praxe pedikéra.

Čítať ďalej

Aktivity, ktorým sa venovali jednotliví členovia, vrátane finalizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či výberu kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR.

Čítať ďalej

V utorok 19. mája 2020 sa konalo štvrté rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Z dôvodu opatrení okolo pandémie COVID-19 bolo rokovanie organizované formou onlinovej aplikácie MS TEAMS. Týždeň pred 4. rokovaním Sektorovej rady, bolo zorganizované skúšobné rokovanie. Hlavné rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady […]

Čítať ďalej

V piatok 14. februára 2020 sa v Trnave konalo tretie rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI).  Rokovanie prebehlo po necelých troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali viacerým bodom, napr. vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, ale aj […]

Čítať ďalej

V utorok 26. novembra 2019 sa v priestoroch Hotela Tilia v Pezinku konalo druhé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. To svojou náplňou nadväzuje na prvé, ktoré sa konalo 24. septembra 2019 v Trnave. Program rokovania otvoril predseda Sektorovej rady Robert Schmidt privítaním členov a poďakovaním za participáciu na prípravách k stratégii a […]

Čítať ďalej

24. septembra 2019 prebehlo v zariadení Hotela Impiq v Trnave prvé rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby. V minulosti Sektorová rada participovala na projekte Národná sústava povolaní (NSP) a po štyroch rokoch bola obnovená jej aktivita vďaka Národnému projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI).  Týmto Sektorová rada nadviazala na dosiahnuté výsledky a okrem pôvodných […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.