Kategória: Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

V rámci projektu Pomáhame odídencom sa snažia pracovníci úradov práce uľahčiť Ukrajincom sociálne začlenenie a integráciu na trh práce na Slovensku.

Čítať ďalej

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

13. októbra 2021 sa konalo v poradí už 8. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

V piatok 7. mája 2021 sa konalo siedme rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

Členom sektorovej rady prezentovali návrhy a pripomienky, ktoré na aktualizáciu sektorových stratégií odporučili zrealizovať experti so skúsenosťami v oblasti tvorby strategických dokumentov a odborníci z akademickej oblasti.

Čítať ďalej

Kontinuálne s experimentálnym vzdelávaním sa formuje Národný štandard zamestnania Podológ, ktorý vychádza z praxe pedikéra.

Čítať ďalej

Aktivity, ktorým sa venovali jednotliví členovia, vrátane finalizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či výberu kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR.

Čítať ďalej

V utorok 19. mája 2020 sa konalo štvrté rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI). Z dôvodu opatrení okolo pandémie COVID-19 bolo rokovanie organizované formou onlinovej aplikácie MS TEAMS. Týždeň pred 4. rokovaním Sektorovej rady, bolo zorganizované skúšobné rokovanie. Hlavné rokovanie otvoril úvodným slovom tajomník Sektorovej rady […]

Čítať ďalej

V piatok 14. februára 2020 sa v Trnave konalo tretie rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby, v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (SRI).  Rokovanie prebehlo po necelých troch mesiacoch od termínu predošlého stretnutia a v rámci náročného programu sa zúčastnení členovia venovali viacerým bodom, napr. vyhodnoteniu plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia, ale aj […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.