Kategória: Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

S blížiacim sa príchodom ukončenia projektu SRI bolo potrebné zistiť, do akej miery bola funkčná a efektívna činnosť sektorových rád počas celého projektového obdobia. Aj členom Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby bol odoslaný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoj názor na fungovanie Sektorovej rady z rôznych aspektov.

Čítať ďalej

Práve masáž priviedla členov k diskusii o tom, že masér (okrem maséra v zdravotníctve) je už wellness pracovníkom. Po novom si takýto masér, resp. wellness pracovník, musí pre získanie kvalifikácie robiť akreditovaný kurz, v ktorom sú zakomponované aj wellness procedúry, či saunové rituály.  

Čítať ďalej

V rámci projektu Pomáhame odídencom sa snažia pracovníci úradov práce uľahčiť Ukrajincom sociálne začlenenie a integráciu na trh práce na Slovensku.

Čítať ďalej

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

13. októbra 2021 sa konalo v poradí už 8. rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

V piatok 7. mája 2021 sa konalo siedme rokovanie Sektorovej rady pre remeslá a osobné služby.

Čítať ďalej

Členom sektorovej rady prezentovali návrhy a pripomienky, ktoré na aktualizáciu sektorových stratégií odporučili zrealizovať experti so skúsenosťami v oblasti tvorby strategických dokumentov a odborníci z akademickej oblasti.

Čítať ďalej

Kontinuálne s experimentálnym vzdelávaním sa formuje Národný štandard zamestnania Podológ, ktorý vychádza z praxe pedikéra.

Čítať ďalej

Aktivity, ktorým sa venovali jednotliví členovia, vrátane finalizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, či výberu kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.