Kategória: Aliancia sektorových rád

Cieľom je, aby absolventi vzdelávania a prípravy pre trh práce boli schopní dynamicky riešiť nové náročné úlohy, vznikajúce v oblasti zdravotných (špecificky pandemických), bezpečnostných, demografických, environmentálnych a ďalších výziev, a to s osobitným zreteľom na technologický pokrok a riadenie inovačných procesov v zamestnávateľských subjektoch i celej spoločnosti.

Čítať ďalej

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v sledovanom období vyplýva, že pandémia sa v sektorovej štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti v nasledovných sektorovo – zručnostných segmentoch

Čítať ďalej

V termíne od 13. mája 2022 do 8. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIX. etapy 64 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIX. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 23. apríla 2022 do 12. máj 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVIII. etapy 36 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 29. marca 2022 do 10. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVI. etapy 51 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVI. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 11. apríla 2022 do 22. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVII. etapy 49 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 13. marca 2022 do 28. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXV. etapy 75 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXV. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 1. marca 2022 do 12. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIV. etapy 45 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIV. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 19. februára 2022 do 28. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIII. etapy 97 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 28. januára 2022 do 18. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXII. etapy 78 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.