Kategória: Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

Najvyššie celkové hodnotenie podľa kritérií odborníkov v Sektorovej rade dosiahla Stredná odborná škola informačných technológií v Košiciach, s odborom grafik digitálnych médií.

Čítať ďalej

Na tlačovej besede spropagovať túto výnimočnú spoluprácu so strednými a vysokými školami pre študentov a obyvateľov regiónu.

Čítať ďalej

Stratégia reaguje na najnovšie inovačné trendy v oblasti spracovania papiera a polygrafie v súlade s dodržaním princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Čítať ďalej

Tajomníčka prezentovala 19 vybraných zručností budúcnosti a najvyššie nárasty ich potreby v budúcnosti oproti súčasnému stavu.

Čítať ďalej

Členom Sektorovej rady bol tiež odprezentovaný aktuálny stav pri príprave aktualizovanej verzie sektorovej stratégie, ktorú od jej zverejnenia na webovej stránke (www.sustavapovolani.sk) delia už iba niektoré finálne kroky.

Čítať ďalej

V tomto období čaká členov náročné obdobie prípravy aktualizovanej verzie stratégie rozvoja ľudských zdrojov, ktorú bude Sektorová rada predkladať na zhodnotenie v letných mesiacoch ďalším posudzovateľom a veríme tomu, že koncom roka aj širokej verejnosti.

Čítať ďalej

Medzi hlavné témy rokovania patril ranking poskytovateľov vzdelávania a hodnotenie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov externými expertami.

Čítať ďalej

Od národných štandardov zamestnaní, cez témy Plánu obnovy Slovenska, výstupov sektorových stratégií a rankingom poskytovateľov vzdelávania, nevynímajúc inovácie sektora významne ovplyvňujúce ľudské zdroje.

Čítať ďalej

Činnosť Sektorovej rady pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel sa ani napriek nepriaznivej globálnej situácií nezastavila a pokračuje ďalej. Dňa 7. mája sa konalo 4. rokovanie Sektorovej rady v projekte SRI, ktoré sa prvýkrát konalo online formou. Členovia Sektorovej rady sa s pomocou tajomníčky pripravili na  online verziu rokovania, ktorá bola technicky náročnejšia, ale aj vyžadovala […]

Čítať ďalej

Slovenský celulózo-papierenský a polygrafický priemysel je síce malý, ale tradičný priemysel založený na obnoviteľnosti a recyklovateľnosti lignocelulózových zdrojov. Vďaka tomu má jedinečné miesto a potenciál na vytvorenie nových trvalo udržateľných príležitostí pre európske obehové hospodárstvo. Polygrafický priemysel nadväzuje na ďalšie služby – vydavateľstvá, reklamné agentúry, dizajn a v neposlednom rade vytvára podmienky na zachovanie kultúrneho […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.