Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné Služby, poisťovníctvo žiada garanciu!

11.09.2019

11. september 2019 – Na pôde Slovenskej asociácie poisťovní sa koná prvé rokovanie Sektorovej rady pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo (ďalej len „Sektorová rada“) v rámci Národného projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“).

Predsedníčka Sektorovej rady, Jozefína Žáková, sa ako hostiteľka ujala úvodného príhovoru a svojich hostí privítala po viac ako 3 ročnej prestávke v nových priestoroch Slovenskej asociácie poisťovní. Následne odovzdala slovo Lucii Dítětovej, tajomníčke Aliancie sektorových rád, ktorá vyzdvihla zapojenie sa staronových členov do projektu najmä z radov zamestnávateľských a profesijných združení, ako aj štátnych, vzdelávacích a iných inštitúcií („zoznam členov:  tu“); a hlavne srdečne privítala v Sektorovej rade zástupcov Slovenskej bankovej asociácie, ktorej výkonná riaditeľka p. Milena Koreňová bola zároveň menovaná za podpredsedníčku Sektorovej rady.

Následné rokovanie sa nieslo v efektívnej pracovnej atmosfére, účastníkom bol predstavený samotný projekt „SRI“, metodické usmernenia na ich budúcu prácu, informačný systém ale členovia zhodnotili aj predchádzajúce etapy Národného projektu, kde v rámci diskusie sa otvorila otázka reálneho aplikovania výstupov Sektorovej rady do praxe, najmä vzdelávacieho systému Slovenskej republiky.

„Nemáme čas na zbytočnosti…“ vyhlásila p. predsedníčka a doplnila že členovia Sektorovej rady sú pripravení a chcú robiť poctivú a náročnú prácu v prospech spoločnosti ale „…žiadame garanciu, že naše výstupy budú vypočuté…“, dodala p. Žáková. Sektorová rada sa následne uzniesla, a poverila tajomníka rady, aby vyžiadal doplnenie členskej základne Sektorovej rady o zástupcu zo sekcie Vysokých škôl pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.

Členovia Sektorovej rady sa dohodli že najbližšie rokovanie sa uskutoční 28. novembra 2019 o 14.00 v priestoroch Slovenskej bankovej asociácie.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.