LOGO projektu uzrelo svetlo sveta

27.06.2019

Logo SRI

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.