Kategória: Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Pre budúce fungovanie Sektorovej rady považuje väčšina respondentov za kľúčové, aby hlavné dva projektové výstupy – NŠZ a SSRĽZ – boli priebežne aktualizované v závislosti od budúceho vývoja.

Čítať ďalej

Povedomiu verejnosti môže unikať, že priemyselné závody s vlastnými zdrojmi tepla fungujú ako dodávatelia energie do okolitých miest a obcí. Nutnosť obmedziť či odstaviť výrobu v podnikoch by tak len ďalej prehĺbila energetickú krízu v regiónoch.

Čítať ďalej

Najväčšiu pridanú hodnotu prináša najmä možnosť nastaviť si váhu a pomer vstupujúcich kritérií, medzi ktoré patria kritériá ako mzda, nezamestnanosť, práca v odbore, hodnotenie zamestnávateľa, pokračovanie na vysoké školy, výučba a výsledky. 

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa po takmer dva a pol roku konečne stretli naživo na svojom 10-tom rokovaní. Rokovanie sa konalo dňa 27. júna v Šoporni, kde na prítomných čakal nabitý program.

Čítať ďalej

Chemický a farmaceutický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Čítať ďalej

Cieľom pripravenej stratégie je zabezpečiť kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu pre sektor a zároveň sektor Chémia a farmácia propagovať naprieč odbornou a laickou verejnosťou.

Čítať ďalej

Kľúčovou témou stretnutia bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.

Čítať ďalej

Chemické výrobky slúžia nielen
na priamu spotrebu, ale primárne
sa až 75 percent jeho produktov
využíva na výrobu a spracovávanie
v ďalších priemyselných odvetviach,
ako sú automobilový, textilný,
elektrotechnický či strojársky
a mnoho ďalších.

Čítať ďalej

Siedme rokovanie bolo už v poradí štvrtým rokovaním Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie odohralo v digitálnom priestore.

Čítať ďalej

Vo svojich pripomienkach sa členovia opierali najmä o štyri základné premisy, a to trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zelená ekonomika.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.