Kategória: Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Členovia Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu sa po takmer dva a pol roku konečne stretli naživo na svojom 10-tom rokovaní. Rokovanie sa konalo dňa 27. júna v Šoporni, kde na prítomných čakal nabitý program.

Čítať ďalej

Chemický a farmaceutický priemysel čaká v 21. storočí mnoho problémov a výziev, ktoré bude musieť prekonať v záujme zlepšovania životnej úrovne obyvateľstva udržateľným spôsobom.

Čítať ďalej

Cieľom pripravenej stratégie je zabezpečiť kvalifikovanú a konkurencieschopnú pracovnú silu pre sektor a zároveň sektor Chémia a farmácia propagovať naprieč odbornou a laickou verejnosťou.

Čítať ďalej

Kľúčovou témou stretnutia bola aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030.

Čítať ďalej

Chemické výrobky slúžia nielen
na priamu spotrebu, ale primárne
sa až 75 percent jeho produktov
využíva na výrobu a spracovávanie
v ďalších priemyselných odvetviach,
ako sú automobilový, textilný,
elektrotechnický či strojársky
a mnoho ďalších.

Čítať ďalej

Siedme rokovanie bolo už v poradí štvrtým rokovaním Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu, ktoré sa v dôsledku pretrvávajúcej pandémie odohralo v digitálnom priestore.

Čítať ďalej

Vo svojich pripomienkach sa členovia opierali najmä o štyri základné premisy, a to trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zelená ekonomika.

Čítať ďalej

Na rokovaní členovia Sektorovej rady neopomenuli ani inovácie v sektore chémie a farmácie. Do problematiky členov uviedla…

Čítať ďalej

Organizácia štvrtého rokovania Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu si vyžadovala istú dávku kreativity. Keďže osobné stretnutie v čase celosvetovej pandémie nebolo možné, tajomníčka Sektorovej rady spolu s predsedom hľadali riešenie, ako čo najefektívnejšie využiť online priestor. Voľba nakoniec padla na zhotovenie nahrávky prezentácie s hlasovaním per rollam.  Nahrávka prezentácie bola zhotovená prostredníctvom aplikácie MS […]

Čítať ďalej

Jednou z misií sektorovej rady je aj prispieť k tvorbe ‚zmeny zdola nahor‘ a posilňovať výmenu informácií a ľudského kapitálu medzi podnikmi a poskytovateľmi vzdelávania.  Sektorová rada pre chémiu a farmáciu sa stretla na svojom treťom rokovaní dňa 11. februára 2020 v Hoteli Sorea Regia v Bratislave.  Garant Sektorovej rady pre chémiu a farmáciu Ing. […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.