Kategória: Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Sektor patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Čítať ďalej

Úlohou členov na nadchádzajúce obdobie je zhodnotiť aktuálne rebríčky škôl, zamyslieť sa, či je potrebné nejaké údaje do rankingu doplniť, resp. niektoré ukazovatele odstrániť, aby bol ranking pre sektor čo najviac relevantný.

Čítať ďalej

V uplynulých týždňoch sa rozbehli prvotné aktivity spojené s touto úlohou a na rokovaní si členovia Sektorovej rady medzi sebou rozdelili spracovanie ďalších častí stratégie, ktoré sú potrebné na jej úspešné zaktualizovanie.

Čítať ďalej

Hlavnými témami šiesteho rokovania boli najmä hodnotenie a aktualizácia sektorových stratégií a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Manažérka projektu SRI, Lucia Lednárová Dítětová, sa počas rokovania venovala vyhodnoteniu tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorbe podkladov do Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0.

Čítať ďalej

Keďže situácia spojená s koronavírusom neumožňovala uskutočniť osobné stretnutie Sektorovej rady, jedinou možnosťou bol online priestor. Väčšina členov ešte stále využíva home office a nie všetci majú v domácich priestoroch postačujúce technické podmienky. Z tohto dôvodu sa zhodli na možnosti zaslania prezentácie od tajomníčky a hlasovania per rollam. Nakoľko však vyhotovenie a zaslanie prezentácie s […]

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) sa stretli na treťom rokovaní dňa 20. februára 2020 v Banskej Bystrici, v priestoroch hotela Dixon. Rokovanie sa konalo po takmer štyroch mesiacoch od druhého stretnutia za účasti 65 % členov, vrátane predsedníčky a garantky Sektorovej rady. Neprítomní členovia vopred ospravedlnili […]

Čítať ďalej

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa dňa 25. októbra 2019 stretla vo Svite na svojom druhom rokovaní. Aj na druhom rokovaní členovia prejavili svoju nevôľu so stavom aký v SR voči sektoru panuje. Niekoľkokrát počas rokovania odznelo z úst viacerých členov, že podpora štátu pre sektor je nulová a štát by sa mal viac starať […]

Čítať ďalej

Po takmer štyroch rokoch sa v Trenčíne, 12. júna 2019 zrealizovalo rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“). Hlavným dôvodom rokovania bolo spustenie projektu Sektorovo riadené inovácie (ďalej len „SRI“).  Členovia Sektorovej rady sa stretli v takmer staro-novom zložení. Celkové zloženie Sektorovej rady je možné si pozrieť tu.  Prvé rokovanie Sektorovej rady sa nieslo v znamení predstavenia hlavných aktivít, ktoré sa v rámci projektu […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.