Kategória: Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Členovia Sektorovej rady vnímajú výstupy svojej činnosti v rámci Sektorovej rady pozitívne, na vysokej úrovni a využívajú ich v praxi. Vnímajú, že ich aktivity pri plnení úloh a cieľov Sektorovej rady môžu napomôcť pri riešení problémov a potrieb s ľudskými zdrojmi, pri adekvátnom vzdelávaní pracovníkov a so  zamestnanosťou v  danom sektore.

Čítať ďalej

11. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože sa uskutočnilo v termíne 23. – 24. september 2022. Toto rokovanie bolo posledné v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Prebehlo v priestoroch spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine.

Čítať ďalej

Jednou z tém, ktorou sa členovia Sektorovej rady pri svojej činnosti v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce do roku 2030 zaoberali, bol ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

8. júna 2022 sa členovia Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože stretli na spoločnom desiatom rokovaní. Po dlhých dvoch rokoch sa rokovanie uskutočnilo prezenčnou formou, v Hoteli Elizabeth v Trenčíne.

Čítať ďalej

Sektor patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Čítať ďalej

Úlohou členov na nadchádzajúce obdobie je zhodnotiť aktuálne rebríčky škôl, zamyslieť sa, či je potrebné nejaké údaje do rankingu doplniť, resp. niektoré ukazovatele odstrániť, aby bol ranking pre sektor čo najviac relevantný.

Čítať ďalej

Svetový textilný a odevný priemysel
sa pre pandémiu dostal
pod väčší tlak. Na určité obdobia
museli veľké textilné a odevné
podniky zastaviť výrobu, nákupné
centrá sa striedavo zatvárali
a otvárali.

Čítať ďalej

V uplynulých týždňoch sa rozbehli prvotné aktivity spojené s touto úlohou a na rokovaní si členovia Sektorovej rady medzi sebou rozdelili spracovanie ďalších častí stratégie, ktoré sú potrebné na jej úspešné zaktualizovanie.

Čítať ďalej

Hlavnými témami šiesteho rokovania boli najmä hodnotenie a aktualizácia sektorových stratégií a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.