Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ktoré zamestnania boli revidované?

Zobrazenie zoznamov nových a revidovaných zamestnaní podľa sektorových rád a etáp projektu SRI.

Revidované zamestnania

Vyberte si oblasť

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.