Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Otázky a odpovede

Na tejto stránke nájdete prehľad otázok a pripomienok k projektu NSP, ktoré Realizačnému tímu zaslali používatelia. Prostredníctvom priloženého formulára môžete aj Vy odoslať otázku alebo pripomienku k projektu NSP Realizačnému tímu. Za Vaše námety a postrehy Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.