Kategória: Sektorová rada pre verejné služby a správu

Tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov. Z toho sa dá predpokladať, že tretina súčasných zamestnancov sektora v priebehu najbližších desiatich rokov odíde do dôchodku.

Čítať ďalej

Aktuálna situácia v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe bola podrobená dôkladnej vnútornej i vonkajšej analýze na podklade dát.

Čítať ďalej

Veľkou témou rokovania boli inovačné trendy ovplyvňujúce sektor verejnej správy a ľudské zdroje v sektore.

Čítať ďalej

Ako prvá bola otvorená téma hľadania možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej správy.

Čítať ďalej

Hlavnou otázkou bolo nielen to, akým spôsobom určiť najlepších poskytovateľov formálneho i ďalšieho vzdelávania, ale aj kritéria výberu poskytovateľov vzdelávania určených na hodnotenie.

Čítať ďalej

Činnosť členov Sektorovej rady pre verejné služby a správu dosiahla jeden z veľkých parciálnych cieľov, a to vytvorenie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a verejnej správy. Stratégia bola schválená členmi Sektorovej rady na štvrtom spoločnom rokovaní konanom 14. mája 2020. Toto rokovanie sa pre epidemiologickú situáciu spojenú s Vírusom Covid-19 konalo v […]

Čítať ďalej

Sektor verejnej správy je stále viac ovplyvňovaný digitalizáciu, elektronizáciu a celkovo nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou. Na všetky tieto trendy musí sektor verejnej správy vedieť promptne reagovať aj cez vhodne nastavené vzdelávanie ľudských zdrojov. Práve návrhy opatrení v oblasti vzdelávania boli hlavnou témou tretieho rokovania Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa uskutočnilo 25. […]

Čítať ďalej

Inovačné trendy typické pre nastupujúcu 4. priemyselnú revolúciu už teraz ovplyvňujú aj sektor verejnej správy. Je jasné, že inovácie sa musia pretaviť nielen do systémových zmien, ale aj do zmien systému ďalšieho vzdelávania, plánovania a práce s ľudskými zdrojmi. Rozvoj ľudských zdrojov vo verejnej správe je faktorom, bez ktorého by systémové a inovačné zmeny nemali […]

Čítať ďalej

Sektor verejnej správy stojí pred veľkými výzvami. Jednou z nich je aj snaha udržať krok so súkromným sektorom v oblasti ľudských zdrojov (napríklad pri využívaní inovácií, zlepšení ďalšieho vzdelávania i mzdového ohodnotenia zamestnancov verejnej správy). Aj toto bola jedna z veľkých tém prvého spoločného rokovania Sektorovej rady pre verejné služby a správu, ktoré sa uskutočnilo […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.