Kategória: Sektorová rada pre verejné služby a správu

Dá sa povedať, že reformné ciele v oblasti verejnej správy zadefinované
v programovom vyhlásení vlády sú pomerne ambiciózne.

Čítať ďalej

Medzi dlhodobé snahy sektorových rád patrí identifikácia a hodnotenie relevantných poskytovateľov vzdelávania, ktorí pripravujú pracovnú silu, reflektujúc aktuálne potreby zamestnávateľov. Jedným z krokov, ktoré môžu sektorovým radám pomôcť čo možno najobjektívnejšie určiť top poskytovateľov vzdelávania v sektore, je dátová analýza. Základom tejto činnosti je určenie škôl a odborov vzdelávania, ktoré sú pre daný sektor určitým spôsobom relevantné […]

Čítať ďalej

Existujú pritom oblasti verejnej správy, ktoré môžu byť takýmto vývojom reálne ohrozené, možno dokonca paralyzované.

Čítať ďalej

Tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov. Z toho sa dá predpokladať, že tretina súčasných zamestnancov sektora v priebehu najbližších desiatich rokov odíde do dôchodku.

Čítať ďalej

Tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov, teda sa dá očakávať, že v najbližších desiatich rokoch odíde do dôchodku.

Čítať ďalej

Aktuálna situácia v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe bola podrobená dôkladnej vnútornej i vonkajšej analýze na podklade dát.

Čítať ďalej

Veľkou témou rokovania boli inovačné trendy ovplyvňujúce sektor verejnej správy a ľudské zdroje v sektore.

Čítať ďalej

Ako prvá bola otvorená téma hľadania možností a spôsobov identifikácie najlepších poskytovateľov vzdelávania v sektore verejnej správy.

Čítať ďalej

Hlavnou otázkou bolo nielen to, akým spôsobom určiť najlepších poskytovateľov formálneho i ďalšieho vzdelávania, ale aj kritéria výberu poskytovateľov vzdelávania určených na hodnotenie.

Čítať ďalej

Činnosť členov Sektorovej rady pre verejné služby a správu dosiahla jeden z veľkých parciálnych cieľov, a to vytvorenie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore verejných služieb a verejnej správy. Stratégia bola schválená členmi Sektorovej rady na štvrtom spoločnom rokovaní konanom 14. mája 2020. Toto rokovanie sa pre epidemiologickú situáciu spojenú s Vírusom Covid-19 konalo v […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.