Novinky

Dátové zhodnotenie vypracoval Realizačný tím projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (ďalej len „NP SRI“) z interných a externých zdrojov.

Čítať ďalej

V termíne od 13. júla 2022 do 28. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIII. etapy 77 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 28. júna 2022 do 13. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXII. etapy 23 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 14. júna 2022 do 28. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXI. etapy 98 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXI. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 8. júna 2022 do 14. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXX. etapy 87 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXX. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Prepájanie praxe a vzdelávania budúcich odborníkov v sektore patrí medzi jednu z kľúčových úloh Sektorovej rady pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov. Aj z tohto dôvodu je nutné spomenúť úspech viacerých členov Sektorovej rady zapojených do projektu „Nový potenciál rozvoja agrosektora – AGROMECHATRONIK“. AGROMECHATRONIK – inovatívny študijný odbor V poľnohospodárstve nastáva výmena generácií, avšak starú generáciu musia nahradiť noví odborníci. […]

Čítať ďalej

Členovia Sektorovej rady, odborníci v sektore lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, považujú ranking škôl za dôležitý indikátor pri vyhodnotení odborne kvalifikovaných absolventov a zamestnancov.

Čítať ďalej

Zo skúseností zástupcov Sektorovej rady mzdové podmienky a možnosti zamestnania sa nie sú pre mladú generáciu dostatočne motivujúce a zaujímavé pri výbere strednej školy.

Čítať ďalej

Výsledkom takmer dvojročnej snahy Realizačného tímu SRI je interaktívny nástroj na porovnávanie výsledkov podľa zadaných kritérií užívateľa.

Čítať ďalej

Výsledkom aktivít Realizačného tímu SRI a odborníkov zo sektorových rád je interaktívny nástroj, ktorý umožňuje porovnať stredné a vysoké školy podľa zvolených požiadaviek.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.