Novinky

Aj keď sú tradičné remeslá jedinečné zachovávaním svojich tradičných postupov práce, prieniku inovácií sa neubránia.

Čítať ďalej

Našim cieľom bolo prehodnotiť existujúce schémy udržateľnosti a rozvoja ľudských zdrojov, prispôsobiť ich novým inovatívnym trendom a posunúť ich do 21. storočia.

Čítať ďalej

Príchod nových technológií má výrazný vplyv na prístup k pacientovi, kedy je nevyhnutné využívať možnosti informačných technológií, simulovanej výučby či ďalších IT aplikácií a smart prístupov.

Čítať ďalej

Inovácie sú prepojené s jednotlivými sektorovými zamestnaniami podľa ich miery vplyvu a následne sú k jednotlivým inováciám spracované zoznamy odborných vedomostí a zručností, ktoré pracovná sila bude musieť ovládať na to, aby dokázala s novými postupmi a technikou pracovať.

Čítať ďalej

Do popredia sa dostávajú aktivity zahŕňajúce inkluzívnu výchovu a vzdelávanie, poskytujúce jednotlivcom a pracovnému trhu správne zručnosti, zabezpečujúce prípravu ľudských zdrojov na budúcnosť, schopných pracovať v prostredí zvyšujúcich sa kvalitatívnych nárokov.

Čítať ďalej

Premena širšej ekonomiky na znalostnú a digitálne orientovanú si vyžiada masívnu transformáciu znalostí, zručností v STEM odboroch.

Čítať ďalej

Do sektora vstupuje množstvo hlavne digitálnych inovácií, ktoré majú priniesť prelom v náplni veľkého množstva zamestnaní, a ktoré ich vplyvom zažijú transformáciu, zánik alebo vznik úplne nových povolaní.

Čítať ďalej

Rapídny nárast technologického pokroku v oblasti finančných služieb bude mať vplyv nielen na množstvo, ale aj na zloženie ľudských zdrojov vo finančnom sektore.

Čítať ďalej

Tretina zamestnancov verejnej správy je vo veku 55 a viac rokov. Z toho sa dá predpokladať, že tretina súčasných zamestnancov sektora v priebehu najbližších desiatich rokov odíde do dôchodku.

Čítať ďalej

Sektor patrí medzi sektory s priemerným potenciálom automatizácie. V najbližších 20­tich rokoch sa očakáva, že technológiami bude možné nahradiť približne 65 % pracovných procesov, ktoré v súčasnosti vykonávajú zamestnanci.

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.