Kategória: Aliancia sektorových rád

V termíne od 29. júla 2022 do 7. septembra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIV. etapy 215 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIV. etape je tu: I. […]

Čítať ďalej

V termíne od 13. júla 2022 do 28. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIII. etapy 99 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIII. etape je tu: Prehľad […]

Čítať ďalej

Cieľom je, aby absolventi vzdelávania a prípravy pre trh práce boli schopní dynamicky riešiť nové náročné úlohy, vznikajúce v oblasti zdravotných (špecificky pandemických), bezpečnostných, demografických, environmentálnych a ďalších výziev, a to s osobitným zreteľom na technologický pokrok a riadenie inovačných procesov v zamestnávateľských subjektoch i celej spoločnosti.

Čítať ďalej

Z výsledkov rozboru vývoja na trhu práce v sledovanom období vyplýva, že pandémia sa v sektorovej štruktúre NSP/SRI prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ a miery špecifickej nezamestnanosti v nasledovných sektorovo – zručnostných segmentoch

Čítať ďalej

V termíne od 28. júna 2022 do 13. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXII. etapy 23 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 14. júna 2022 do 28. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXI. etapy 98 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXXI. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 8. júna 2022 do 14. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXX. etapy 87 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXX. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 13. mája 2022 do 8. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIX. etapy 64 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIX. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 23. apríla 2022 do 12. máj 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVIII. etapy 36 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 29. marca 2022 do 10. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVI. etapy 51 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVI. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.