Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXII. etape tvorby a revízie

10.08.2022

V termíne od 28. júna 2022 do 13. júla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXII. etapy 23 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXII. etape je tu:

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály

 1. Dispečer v sklárskej a keramickej výrobe

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. PLC programátor
 2. Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
 3. Technik mikrosystémov
 4. Výskumný pracovník mikrosystémov
 5. Inžinier mikrosystémov

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Retušér 
 2. Kultúrno-osvetový pracovník
 3. Dablér
 4. Teatrológ
 5. Sólista operety a opery 
 6. Šepkár 
 7. Teoretik, kritik audiovizuálneho umenia

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Učiteľ jazykovej školy

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Profesionálny horský záchranár

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Projektový špecialista (projektový manažér)

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
 2. Radiačný onkológ
 3. Neonatológ
 4. Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému
 5. Pôrodná asistentka bez špecializácie
 6. Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
 7. Masér v zdravotníctve

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.