Kategória: Aliancia sektorových rád

V termíne od 11. apríla 2022 do 22. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVII. etapy 49 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXVII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 13. marca 2022 do 28. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXV. etapy 75 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXV. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 1. marca 2022 do 12. marca 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIV. etapy 45 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIV. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 19. februára 2022 do 28. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXIII. etapy 97 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXIII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

V termíne od 28. januára 2022 do 18. februára 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXII. etapy 78 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XXII. etape je tu: Sektorová […]

Čítať ďalej

Ako občan Ukrajiny mám možnosť zdržiavať sa na Slovensku v rámci bezvízového režimu 90 dní. Nemám povinnosť ihneď žiadať o niektorú z foriem medzinárodnej ochrany alebo o dočasné útočisko, mám však povinnosť do 3 pracovných dní od vstupu nahlásiť adresu pobytu cudzineckej polícii.

Čítať ďalej

Ako pomoc Ukrajinským utečencom sme pripravili podklady na vyhľadávanie pracovných ponúk na Slovenku s požadovaným ukrajinským jazykom.

Čítať ďalej

Z rozboru vývoja na trhu práce v rokoch 2019 a 2020 vyplýva, že pandémia COVID-19 sa v sektorovej štruktúre NSP prejavila najmä zvýšením počtu sektorovo špecifických UoZ.

Čítať ďalej

K 31. 12. 2020 sa počet sektorovo špecifických UoZ najmä z dôvodu pandémie COVID-19 zvýšil na približne 160 tis. osôb.

Čítať ďalej

Etapy tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.