Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXX. etape tvorby a revízie

10.08.2022

V termíne od 8. júna 2022 do 14. júna 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXX. etapy 87 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXX. etape je tu:

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Operátor zariadenia na výrobu vína
 2. Spracovateľ hrozna, vinár
 3. Spracovateľ ovocia a zeleniny
 4. Operátor zariadenia na výrobu piva
 5. Spracovateľ mlieka a výrobca mliečnych výrobkov
 6. Spracovateľ olejnín, lisovač
 7. Spracovateľ strukovín a okopanín
 8. Spracovateľ tabaku a výrobca tabakových výrobkov

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
 2. Odborný pracovník pre kooperácie
 3. Odevný dizajnér
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 5. Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Špecialista ochrany lesa
 2. Lesný technik – taxátor

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov – posádky)
 2. Strojársky laborant

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Elektromechanik (okrem banského)
 2. Elektrotechnik podpory inžinieringu
 3. Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
 4. Mechanik, opravár metrologických prístrojov
 5. Montér lán a zdvíhacích zariadení
 6. Montážny pracovník (operátor) v elektrotechnickej výrobe

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Autorizovaný krajinný architekt
 2. Kontrolór zábavných parkov
 3. Krajinný a záhradný architekt

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Dokladač tovaru
 2. Hotelová gazdiná
 3. Pracovník internetového predaja
 4. Pracovník výdaja jedla
 5. Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
 2. Finančný analytik pre úverové portfólio
 3. Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov
 4. Špecialista pre obchodné financovanie
 5. Špecialista pre dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
 6. Administratívny pracovník v oblasti kapitálového trhu

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

 1. Člen hudobnej skupiny
 2. Cirkevný hudobník
 3. Člen tanečného zboru (okrem baletu)
 4. Tanečný sólista (okrem baletu)
 5. Tanečný majster (okrem baletu)
 6. Kreatívny producent
 7. Výkonný producent
 8. Fotoreportér

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Kariérový špecialista
 2. Asistent vysokej školy

Sektorová rada pre verejné služby a správu

 1. Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu
 2. Odborný pracovník samosprávy v oblasti životného prostredia
 3. Príslušník hasičského a záchranného zboru – požiarna prevencia
 4. Príslušník hasičského a záchranného zboru – výkon zmenovej služby
 5. Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
 6. Odborný pracovník pre evidenciu pobytu občanov a register adries
 7. Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
 8. Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti, pracovnoprávnych vzťahov a ochrany práce
 9. Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku a manažment

 1. Projektový špecialista (projektový manažér)
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti účtovníctva a financovania
 4. Operátor kódovania a spracovania údajov
 5. Riadiaci pracovník (manažér) kvality

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Lekár klinickej biochémie
 2. Lekár klinickej mikrobiológie
 3. Súdny lekár
 4. Letecký lekár
 5. Lekár nukleárnej medicíny
 6. Posudkový lekár
 7. Lekár klinickej farmakológie
 8. Lekár laboratórnej medicíny
 9. Revízny lekár
 10. Maxilofaciálny chirurg zubný lekár
 11. Čeľustný ortopéd
 12. Lekár tropickej medicíny
 13. Foniater

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Interiérový dizajnér
 2. Ladič a údržbár klavírov a klávesových nástrojov (hudobných nástrojov)
 3. Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
 4. Opravár bicyklov a podobných prostriedkov
 5. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prekladateľstva, tlmočníctva
 6. Rukavičkár
 7. Údržbár
 8. Umelecký keramikár, hrnčiar
 9. Vizážista, kolorista
 10. Výrobca a opravár hudobných nástrojov
 11. Košikár
 12. Pracovník kľúčovej služby
 13. Rytec kovu (gravírovanie)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.