Kategória: Aliancia sektorových rád

Chýbajú odborníci na dátový manažment, dátoví analytici, chýbajú špecialisti na integráciu a mnohí ďalší. Školský systém produkuje len zlomok potrebných absolventov. V porovnaní s okolitými krajinami nefunguje takmer žiadna podpora zo strany štátu.

Čítať ďalej

V termíne  od 4. júna do  21. júna 2021. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XII etapy 64 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI v období september 2021. Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu. Prehľad zverejnených NŠZ v XII. […]

Čítať ďalej

Kritické a kľúčové činitele, ktoré vyplynuli z celkovej analýzy každého zo sektorov, vyúsťujú do zadefinovaných opatrení, smerovaných do ôsmich oblastí týkajúcich sa celoživotného vzdelávania, ale aj procesných a systémových zmien.

Čítať ďalej

Zoznam NŠZ schválených Alianciou v 12. etape projektu

Čítať ďalej

Členovia Aliancie posudzujú a schvaľujú NŠZ, čo vyplýva z čl. 2 štatútu Aliancie, bod 1 písmeno i) posudzovanie a schvaľovanie národných štandardov zamestnaní vytvorených alebo revidovaných sektorovými radami.

Čítať ďalej

V rámci XVI. etape tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní bolo spracovaných 80 nových a revidovaných štandardov, ktoré boli zverejnené na stránke www.sústavapovolani.sk .

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.