Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVI. etape tvorby a revízie

22.04.2022

V termíne od 29. marca 2022 do 10. apríla 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVI. etapy 51 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXVI. etape je tu:

Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov

 1. Pomocný pracovník v živočíšnej výrobe
 2. Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve
 3. Asanačný pracovník (zberač uhynutých zvierat)
 4. Pedológ, pôdoznalec

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
 2. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
 3. Operátor zariadenia na výrobu rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
 4. Operátor zariadenia na výrobu škrobu a škrobových výrobkov

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Špecialista riadenia kvality v spracovaní dreva
 2. Technik pre ťažbovú činnosť v lesníctve

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Strojník na obsluhu strojov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 2. Ťahač skleného vlákna
 3. Operátor strojov na výrobu minerálnych vlákien a stavebných materiálov
 4. Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavebný sklenár
 2. Studniar
 3. Špecialista požiarnej ochrany
 4. Asfaltér
 5. Operátor stavebných strojov
 6. Pracovník likvidácie azbestu
 7. Staviteľ komínov

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

 1. Pracovník príjmu tovaru
 2. Správca sociálnych sietí
 3. Špecialista pre značku

Sektorová rada pre dopravu, logistiku a poštové služby

 1. Lodný kapitán
 2. Lodný strojník
 3. Technik údržby plavidiel a zariadení
 4. Vodca plávajúceho stroja
 5. Vodca prievoznej lode bez vlastného strojového pohonu
 6. Kormidelník
 7. Špecialista pre správu a údržbu koľajových vozidiel

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Riadiaci pracovník (manažér) výskumu a vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
 2. Web dizajnér
 3. Dizajnér inteligentných riešení
 4. Manažér digitálnych služieb
 5. Správca siete
 6. Špecialista pružných pracovných procesov
 7. Špecialista v oblasti počítačových sietí
 8. Technik počítačových sietí a systémov
 9. Vývojár web stránok, internetu, intranetu

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Majster odbornej výchovy
 2. Manažér ďalšieho vzdelávania

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Riadiaci pracovník (manažér) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 2. Nižší účtovník
 3. Podnikový právnik

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Manikér
 2. Mechanik, opravár kancelárskej techniky (resp. organizačnej a výpočtovej techniky)
 3. Organizátor pohrebov
 4. Pracovník fotoslužby
 5. Sedlár a manžetár
 6. Správca domácnosti, gazdiná

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.