Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXIV. etape tvorby a revízie

07.09.2022

V termíne od 29. júla 2022 do 7. septembra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXIV. etapy 215 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXIV. etape je tu:

I. revízia a tvorba

Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

 1. Aplikačný technik v chemickej výrobe
 2. Dispečer v chemickej výrobe
 3. Farmaceutický laborant v technológii prípravy liekov
 4. Farmaceutický reprezentant
 5. Chemický špecialista technológ
 6. Chemik v prevádzke a službách
 7. Jadrový chemik
 8. Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
 9. Laborant biochemik
 10. Majster (supervízor) v chemickej výrobe
 11. Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
 12. Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
 13. Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
 14. Pomocný pracovník v chemickej výrobe
 15. Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe
 16. Technik chemik

Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

 1. Dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách
 2. Hrádzny, hatiar
 3. Krajinný ekológ, geoekológ
 4. Pomocný pracovník vo vodárenstve
 5. Poriečny
 6. Strojník vodohospodárskych zariadení
 7. Špecialista technológ pre úpravu pitnej vody
 8. Technik merania a regulácie vo vodnom hospodárstve
 9. Technik pre obnovu a rozvoj infraštruktúry vo vodárenstve
 10. Technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností
 11. Vodohospodársky dispečer

Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

 1. Analytik informačných a komunikačných technológií
 2. Hlasový, dátový a sieťový špecialista
 3. IKT architekt, projektant
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách

Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Očný optik
 2. Optometrista
 3. Ortopedický technik
 4. Sanitár

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Jazykovedec (filológ, lingvista)
 2. Učiteľ strednej odbornej školy

Schvaľovanie NŠZ v rámci XXXIV. etapy (II. a III. revízia)

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Liehovarník
 2. Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá
 3. Operátor zariadenia na výrobu liehovín
 4. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov
 5. Cukrár
 6. Cestovinár
 7. Lahôdkar
 8. Mäsiar, údenár
 9. Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
 10. Špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Autokarosár
 2. Autoelektrikár
 3. Autolakovník
 4. Automechanik nákladných automobilov a autobusov
 5. Automechanik osobných motorových vozidiel
 6. Autotronik – diagnostický špecialista
 7. Inžinier zvárania
 8. Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe
 9. Majster (supervízor) v strojárskej výrobe
 10. Mechanik motocyklov
 11. Mechanik pneuservisu
 12. Metrológ – vedecký pracovník
 13. Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe
 14. Nastavovač CNC strojov
 15. Obrábač kovov
 16. Operátor robotiky
 17. Operátor zvárania
 18. Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič
 19. Predajca motorových vozidiel
 20. Procesný špecialista v strojárskej výrobe
 21. Procesný technik
 22. Programátor CNC strojov
 23. Programátor priemyselných robotov
 24. Rezač kovov
 25. Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
 26. Strojársky špecialista automatizácie
 27. Strojársky špecialista konštruktér, projektant
 28. Strojársky špecialista technológ
 29. Strojársky špecialista v oblasti kvality
 30. Strojársky špecialista v oblasti údržby
 31. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
 32. Strojársky technik automatizácie
 33. Strojársky technik kontroly kvality
 34. Strojársky technológ
 35. Špecialista plánovania výroby
 36. Technik metrológ
 37. Technik STK
 38. Zvárač plastov
 39. Zváračský praktik
 40. Zváračský špecialista
 41. Zváračský technológ

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Autorizovaný geodet a kartograf
 2. Geodet (vedecký pracovník)
 3. Inžinier geodet a kartograf
 4. Izolatér
 5. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 6. Stavebný prípravár
 7. Stavebný rozpočtár, kalkulant
 8. Strechár
 9. Špecialista geografického informačného systému
 10. Technik geodet
 11. Stavbyvedúci
 12. Stavebný projektant
 13. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
 14. Asistent stavebného dozoru
 15. Stavebný dozor
 16. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 17. Asistent stavbyvedúceho
 18. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 19. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 20. Tesár
 21. Stavebný klampiar
 22. Dláždič
 23. Zatepľovač
 24. Stavebný špecialista riadenia kvality
 25. Stavebný špecialista technológ
 26. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 27. Stavebný technik kontroly kvality, laborant
 28. Operátor výrobne obaľovaných zmesí

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 1. Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)
 2. Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
 3. Administratívny pracovník v železničnej doprave
 4. Dispečer mestskej hromadnej dopravy
 5. Dispečer osobnej cestnej dopravy (okrem MHD)
 6. Dopravný psychológ
 7. Doručovateľ zásielok, poštár
 8. Letový inštruktor
 9. Mechanik, opravár zabezpečovacích a oznamovacích zariadení v doprave
 10. Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov
 11. Metodik v oblasti biologickej ochrany letiska
 12. Operátor v cestnej infraštruktúre
 13. Operátor v železničnej doprave
 14. Palubný sprievodca v leteckej doprave
 15. Pilot
 16. Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
 17. Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve
 18. Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave
 19. Pracovník pri priehradke na pošte
 20. Pracovník riadenia železničnej dopravy
 21. Pracovník technickej obsluhy lietadiel
 22. Revízor vo verejnej osobnej doprave
 23. Riadiaci letovej prevádzky
 24. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem MHD)
 25. Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
 26. Rušňovodič v železničnej doprave
 27. Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave
 28. Stevard v osobnej železničnej doprave
 29. Špecialista cestovných poriadkov
 30. Špecialista pre integrovanú dopravu
 31. Špecialista pre správu a údržbu železničnej infraštruktúry
 32. Špecialista v doprave a prevádzke na dráhach
 33. Špecialista vnútornej kontroly letiskovej prevádzky a prevádzkovej bezpečnosti
 34. Technický špecialista v cestnej doprave (okrem MHD)
 35. Technický špecialista v cestnej infraštruktúre
 36. Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre
 37. Technický špecialista v poštových službách
 38. Technik údržby lietadiel
 39. Technik, kontrolór v železničnej doprave
 40. Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
 41. Tranzitér
 42. Triedič zásielok
 43. Vodič autobusu
 44. Vodič električky
 45. Vodič nákladného motorového vozidla
 46. Vodič osobného motorového vozidla
 47. Vodič trolejbusu
 48. Vozmajster

Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo

 1. Aktuár – odborný pracovník
 2. Aktuár špecialista
 3. Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností
 4. Realitný maklér
 5. Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností
 6. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie
 7. Správca bytových domov
 8. Odborný pracovník pre likvidáciu poistných udalostí
 9. Špecialista menovej a finančnej štatistiky
 10. Pracovník pri priehradke v bankovníctve
 11. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore
 12. Špecialista pre predaj poistných produktov a služieb
 13. Špecialista makroekonómie
 14. Odborný pracovník pre finančné a poisťovacie podvody
 15. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody
 16. Odborný pracovník pre zaistenie
 17. Odborný pracovník pre správu poistných zmlúv
 18. Špecialista pre správu poistných zmlúv
 19. Odhadca škôd
 20. Odborný pracovník pre investičnú činnosť v poisťovníctve

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Kouč
 2. Pedagogický asistent
 3. Riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia
 4. Školník
 5. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 6. Učiteľ gymnázia
 7. Učiteľ materskej školy
 8. Učiteľ materskej školy pre deti so zdravotným znevýhodnením
 9. Učiteľ praktického vyučovania
 10. Učiteľ strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 11. Vychovávateľ (okrem vychovávateľa pre deti so špeciálnymi potrebami)
 12. Výchovný poradca
 13. Vychovávateľ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Administratívny pracovník v oblasti štatistiky
 2. Odborný pracovník v oblasti štatistiky
 3. Špecialista podnikový ekonóm
 4. Špecialista štatistik (okrem menovej a finančnej štatistiky)
 5. Špecialista reportingu
 6. Špecialista reportingu v účtovníctve
 7. Ekonomický analytik, prognostik

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Balzamovač ľudských tiel
 2. Detektív
 3. Detektívny koncipient
 4. Inštruktor autoškoly
 5. Kachliar
 6. Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení
 7. Pedikér
 8. Podológ
 9. Pracovník obsluhujúci solárium
 10. Umývač okien výškových budov
 11. Výrobca, opravár strelných zbraní
 12. Zlatník, klenotník

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.