Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXVIII. etape tvorby a revízie

08.06.2022

V termíne od 23. apríla 2022 do 12. máj 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXVIII. etapy 36 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXVIII. etape je tu:

Sektorová rada pre potravinárstvo

 1. Predavač mäsa a rýb
 2. Spracovateľ korenín a húb
 3. Výrobca nečokoládových cukroviniek
 4. Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
 5. Spracovateľ čaju
 6. Sladovník a pivovarník
 7. Spracovateľ obilia (mlynár)
 8. Operátor zariadenia na výrobu chleba, pečiva a múčnych výrobkov

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Pomocný pracovník v drevospracujúcej výrobe

Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel

 1. Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
 2. Technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály

 1. Modelár vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 2. Technik 3D tlače

Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

 1. Priemyselný dizajnér produktov
 2. Vedúci karosárskej a lakovníckej dielne

Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

 1. Stavebný projektant
 2. Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji

Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Pracovník expedície tovaru

Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

 1. Špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 2. Riaditeľ školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, centrum špeciálno-pedagogického poradenstva)
 3. Riaditeľ materskej školy
 4. Rektor vysokej školy

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

 1. Asistent audítora
 2. Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 3. Správca konkurznej podstaty

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

 1. Hodinár – výrobca, opravár
 2. Potápač na výkon prác
 3. Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb
 4. Klobučník
 5. Ručný tkáč
 6. Pracovník krematória
 7. Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni
 8. Riadiaci pracovník (manažér) čistiarne, žehliarne a práčovne
 9. Toaletár
 10. Pracovník zberu zákaziek na pranie, žehlenie a chemické čistenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.