Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Schválené národné štandardy zamestnaní v XXXV. etape tvorby a revízie

12.10.2022

V termíne od 8. septembra 2022 do 12. októbra 2022. Schvaľovala Aliancia sektorových rád v rámci XXXV. etapy 260 národných štandardov zamestnaní (ďalej „NŠZ“), vytvorených a revidovaných v rámci Národného projektu SRI.

Karty NŠZ sú k dispozícii v informačnom systéme SRI, zoznam zverejnených NŠZ v rámci projektu je dostupný tu.

Prehľad zverejnených NŠZ v XXXV. etape je tu:

Prehľad NŠZ v rámci I. revízie a tvorby je nasledovný:

05. Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

 1. Nastavovač a operátor drevoobrábacieho stroja
 2. Riadiaci pracovník (manažér) útvaru lesníckej výroby

15. Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Nosič batožiny (vrátane hotelového poslíčka)

16. Kultúra a kreatívny priemysel

 1. Manažér filmovej distribúcie

24. Remeslá a osobné služby

 1. Rezbár, modelár

II. a III.  revízia NŠZ 

Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

 1. Brašnár
 2. Garbiar
 3. Kožušník a opravár kožušín
 4. Krajčír (okrem umeleckého)
 5. Krajčír technickej konfekcie
 6. Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
 7. Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
 8. Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
 9. Modelár odevov
 10. Montážny pracovník vo výrobe obuvi
 11. Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
 12. Odevný stylista
 13. Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
 14. Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
 15. Operátor stroja na pletenie (pletiar)
 16. Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
 17. Operátor stroja na výrobu obuvi
 18. Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
 19. Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)
 20. Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
 21. Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 22. Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
 23. Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
 24. Šička odevnej a technickej konfekcie
 25. Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 26. Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 27. Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
 28. Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
 29. Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
 30. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
 31. Špecialista technológ v odevnej výrobe
 32. Špecialista technológ v textilnej výrobe
 33. Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 34. Strihač textilu
 35. Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
 36. Technik textilnej a odevnej výroby
 37. Výrobca technických textílií
 38. Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov
 39. Vyšívačka

Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály

 1. Palič na pecných agregátoch
 2. Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
 3. Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
 4. Riadiaci pracovník (manažér) výroby keramiky a porcelánu
 5. Špecialista riadenia sklárskej výroby
 6. Špecialista riadenia výroby stavebných materiálov
 7. Špecialista riadenia výroby žiaruvzdorných materiálov
 8. Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
 9. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe stavebných materiálov
 10. Špecialista vo výskume a vývoji vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 11. Úpravár žiaruvzdorných materiálov

Sektorová rada pre elektrotechniku

 1. Elektronik
 2. Elektrotechnik automatizovanej výroby
 3. Elektrotechnik
 4. Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike
 5. Materiálový technológ v elektrotechnike
 6. Mechanik signalizačných a komunikačných systémov
 7. Mechatronik
 8. Skúšobný technik elektronických zariadení
 9. Špecialista elektrokonštruktér
 10. Špecialista elektrotechnik technológ
 11. Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
 12. Špecialista robotiky
 13. Technik robotiky
 14. Technik signalizačných a komunikačných systémov
 15. Technológ káblovej výroby

Energetika, plyn a elektrina

 1. Elektromontér a opravár elektrického vedenia
 2. Revízny technik elektrických zariadení
 3. Revízny technik plynových zariadení
 4. Revízny technik tlakových zariadení
 5. Revízny technik zdvíhacích zariadení
 6. Riadiaci pracovník (manažér) v elektroenergetike
 7. Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve
 8. Špecialista zariadení a systémov obnoviteľnej energie
 9. Technik energetických zariadení budov
 10. Technik prevádzky, údržby distribučnej sústavy a rozvodu v energetike
 11. Technik správy elektrickej siete
 12. Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Stavebníctvo, geodézia a kartografia

 1. Staviteľ komínov

Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch

 1. Barista
 2. Delegát cestovnej kancelárie
 3. Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
 4. Horský vodca
 5. Hovorca
 6. Krupiér internetového kasína
 7. Obchodný sprostredkovateľ
 8. Obchodný zástupca
 9. Pracovník čerpacej stanice
 10. Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
 11. Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru
 12. Predavač
 13. Predvádzač tovaru (promotér)
 14. Produktový špecialista
 15. Reklamný textár
 16. Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
 17. Riadiaci pracovník (manažér) kaviarne a baru
 18. Riadiaci pracovník (manažér) pre starostlivosť o zákazníkov
 19. Riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou
 20. Riadiaci pracovník (manažér) reštaurácie
 21. Riadiaci pracovník (manažér) strediska pre zábavu a oddych
 22. Riadiaci pracovník (manažér) ubytovacích zariadení (okrem penziónu a hotela)
 23. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti marketingu
 24. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
 25. Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia spoločného stravovania
 26. Špecialista internetového predaja
 27. Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
 28. Špecialista popredajných služieb
 29. Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete
 30. Sprievodca v cestovnom ruchu
 31. Tajný agent prieskumu (mystery shopper)

Doprava, logistika, poštové služby

 1. Dispečer, výpravca v železničnej doprave
 2. Letecký inžinier
 3. Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
 4. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave
 5. Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej infraštruktúre
 6. Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy
 7. Technický špecialista v mestskej hromadnej doprave
 8. Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
 9. Pracovník v sklade (skladník)
 10. Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)
 11. Operátor vysokozdvižného vozíka
 12. Vodič dodávkového vozidla
 13. Vodič taxislužby
 14. Kuriér
 15. Colný deklarant
 16. Dispečer v logistike a poštových službách
 17. Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
 18. Technický špecialista v logistike
 19. Technik v logistike a poštových službách

Kultúra a kreatívny priemysel

 1. Animátor (tvorca animácie)
 2. Pamiatkar
 3. Vizuálny umelec – fotograf
 4. Ilustrátor
 5. Knihovník špecialista
 6. Kurátor
 7. Múzejný/galerijný pedagóg
 8. Muzeológ
 9. Lektor v múzeu a galérii
 10. Kustód
 11. Bibliograf špecialista
 12. Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
 13. Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)
 14. Knihovník
 15. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
 16. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
 17. Výtvarný (umelecký) redaktor
 18. Scénický a kostýmový výtvarník
 19. Vedecký pracovník v astronómii
 20. Umelecký grafik
 21. Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
 22. Kultúrny agent
 23. Grafický dizajnér (grafik)
 24. Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
 25. Dokumentarista, informačný špecialista
 26. Správca depozitára
 27. Preparátor zbierkových predmetov
 28. Digitalizátor kultúrneho dedičstva

Verejné služby a správa

 1. Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
 2. Diplomat, konzul
 3. Generálmajor
 4. Hlavný kontrolór obce
 5. Inšpektor jadrovej bezpečnosti
 6. Kriminológ
 7. Matrikár
 8. Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
 9. Odborný pracovník EURES
 10. Odborný pracovník na úseku kontrolnej činnosti vo verejných službách zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny
 11. Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania
 12. Odborný pracovník poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia trhu práce
 13. Odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
 14. Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti
 15. Odborný pracovník samosprávy pre oblasť školstva a športu
 16. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti
 17. Odborný pracovník správy miestnych daní a poplatkov
 18. Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo
 19. Odborný pracovník štátnej správy pre pozemkové úpravy
 20. Odborný pracovník štátnej správy pre všeobecnú vnútornú správu
 21. Odborný pracovník v oblasti colného dohľadu
 22. Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 23. Odborný pracovník v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
 24. Odborný pracovník v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
 25. Odborný pracovník v oblasti rozpočtu
 26. Odborný pracovník v oblasti služieb pre zamestnávateľa
 27. Odborný pracovník v oblasti sociálneho poradenstva
 28. Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občana
 29. Odborný pracovník verejnej správy pre priestupkové konanie
 30. Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku
 31. Odborný pracovník verejnej správy v oblasti kultúry
 32. Odborný pracovník výberu poistného v oblasti sociálneho poistenia
 33. Odborný pracovník vymáhania pohľadávok v oblasti sociálneho poistenia
 34. Pracovník justičnej stráže
 35. Pracovník preventívno-bezpečnostnej služby
 36. Príslušník obecnej, mestskej polície
 37. Príslušník Policajného zboru služby dopravnej polície
 38. Príslušník Policajného zboru služby kriminálnej polície
 39. Príslušník Policajného zboru služby ochrany určených osôb
 40. Príslušník Policajného zboru služby osobitného určenia
 41. Príslušník Policajného zboru služby poriadkovej polície
 42. Príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností
 43. Príslušník väzenskej služby – čakateľ
 44. Psovod
 45. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 46. Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov
 47. Riadiaci pracovník v oblasti sociálneho poistenia
 48. Špecialista (manažér) ITMS
 49. Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ
 50. Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ
 51. Špecialista (manažér) pre nezrovnalosti fondov EÚ
 52. Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ
 53. Špecialista hodnotenia operačných programov fondov EÚ
 54. Špecialista kontroly fondov EÚ
 55. Špecialista kontroly verejného obstarávania
 56. Špecialista monitorovania operačných programov fondov EÚ
 57. Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 58. Špecialista poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia
 59. Špecialista pre protokolárne záležitosti
 60. Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
 61. Špecialista procesu verejného obstarávania
 62. Špecialista v colnej oblasti
 63. Špecialista v oblasti autorského práva
 64. Špecialista v oblasti dôchodkového poistenia
 65. Špecialista v oblasti informatizácie a elektronických služieb
 66. Špecialista v oblasti mediálneho práva a audiovízie
 67. Špecialista v oblasti nemocenského poistenia
 68. Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 69. Špecialista v oblasti práv a kultúry národnostných menšín
 70. Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 71. Špecialista v oblasti technickej normalizácie
 72. Špecialista v oblasti tvorby legislatívy
 73. Špecialista v oblasti výberu poistného
 74. Vyšetrovateľ Policajného zborua

Administratíva, ekonomika, manažment

 1. Všeobecný administratívny pracovník
 2. Operátor dát
 3. Náborový konzultant
 4. Špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 5. Špecialista v oblasti vnútorného auditu
 6. Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
 7. Hlavný projektový manažér
 8. Pracovník podateľne

Zdravotníctvo, sociálne služby

 1. Endokrinológ
 2. Gynekológ a pôrodník
 3. Hrudníkový chirurg
 4. Chirurg
 5. Infektológ
 6. Lekár paliatívnej medicíny
 7. Lekár urgentnej medicíny
 8. Neurológ
 9. Oftalmológ
 10. Operátor dispečingu ambulantnej dopravnej zdravotnej služby
 11. Ortopéd
 12. Psychiater
 13. Revízny farmaceut
 14. Riadiaci zdravotnícky pracovník – zubný lekár
 15. Vodič dopravnej zdravotnej služby

Remeslá a osobné služby

 1. Drotár
 2. Keramikár, hrnčiar

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.