Stavebníctvo nemá na to, aby takéto dramatické nárasty cien stavebných materiálov unieslo z rezerv zhotoviteľov

07.10.2021

Aj tento názor odznel na ôsmom rokovaní Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré sa uskutočnilo 6.10.2021. Členovia Sektorovej rady sa spoločne zišli po pár mesiacoch, aby prediskutovali aktuálne témy týkajúce sa národného projektu Sektorovo riadené inovácie.

Aktuálna situácia v oblasti zvyšovania cien stavebných materiálov a energií pôsobí negatívne na celé odvetvie stavebníctva. Dramaticky to vplýva aj na nárast stavebných prác. Predseda Sektorovej rady, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA upozornil na fakt, že

stavebné projekty sú dlhodobé projekty, kde ceny boli dohodnuté medzi zhotoviteľom a objednávateľom niekoľko mesiacov až rokov pred dnešnou situáciou a ani náhodou nereflektovali tento dramatický nárast. Stavebníctvo nemá na to, aby takéto dramatické nárasty v desiatkach percent unieslo z rezerv zhotoviteľov“.

Popri týchto problémoch je ale potrebné naďalej venovať úsilie aktivitám z oblasti trhu práce a pripravenosti ľudských zdrojov na zmeny, ktoré so sebou prinášajú inovačné trendy. A práve táto oblasť bola nosnou témou rokovania Sektorovej rady, počas ktorej bola členom vyhodnotená aktuálna situácia v rámci aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tá naberá finálne kontúry a onedlho bude zverejnená na webovom sídle projektu. Dôležitou témou rokovania bol aj ranking poskytovateľov vzdelávania, v rámci ktorej obdržali členovia prvé pilotné vyhodnotenie škôl. Nasledovať budú úpravy v zozname hodnotených škôl a odborov a prepočítanie údajov.

Záver rokovania patril novým funkcionalitám v Informačnom systéme projektu, ktoré budú v najbližšom období členovia využívať pri svojej práci v Sektorovej rade. Jedná sa o určovanie miery vplyvu inovácií na odborné zručnosti – určenie takéhoto vplyvu môže jasne predikovať ohrozené pracovné pozície, na ktorých budú inovačné trendy vplývať významným spôsobom. Určovanie takéhoto dopadu nemôže byť vecou subjektívneho názoru, preto budú k tejto aktivite prizvaní všetci členovia Sektorovej rady.

Rokovanie bolo ukončené prijatím spoločných Záverov z rokovania. Ďakujeme pánovi predsedovi a všetkým členom Sektorovej rady za aktívnu účasť. Tešíme sa na január 2022, kedy sa uskutoční ďalšie z našich rokovaní.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.