Na našom sektore nám záleží!

15.04.2021

S takýmto prehlásením môžeme zhodnotiť v poradí siedme rokovanie Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu, ktoré sa uskutočnilo v „online svete“ dňa 14.4.2021.

Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní

Toto rokovanie bolo pre Sektorovú radu kľúčové. Diskutovalo sa o problematike zlúčenia národných štandardov zamestnania (NŠZ) v oblasti „Stavbyvedúci“ a „Stavebný dozor“. Práve v týchto dvoch oblastiach mala Sektorová rada zastúpenie viacerých druhov:

  • pre vodné stavby,
  • pozemné stavby,
  • a pod.

Čím sa národná sústava povolaní výrazne rozdrobovala.

Intenzívnou a odbornou diskusiou sa podarilo dospieť k názoru, že zlúčenie všetkých stavbyvedúcich do jedného NŠZ a rovnako tak aj v prípade stavebného dozoru, sprehľadní zoznam garantovaných zamestnaní a napomôže k ďalšej práci s predmetnými NŠZ. Sektorová rada využije možnosť zadefinovať si dva nové NŠZ v spomínanej oblasti, konkrétne „Stavbyvedúci pre vyhradené stavby“ a „Stavebný dozor pre vyhradené stavby“. Tak by sme pomyselne oddelili takýchto zamestnancov medzi tých, ktorí sa venujú drobným stavbám a medzi tých, ktorí sa venujú veľkým, rozsiahlym projektom.

Sme potešení vysoko odbornou diskusiou a záujmom všetkých zúčastnených strán o vyriešenie tejto problematiky a nájdenie spoločného prieniku.

Aktualizácia sektorovej stratégie

Okrem tejto dôležitej témy diskutovali členovia Sektorovej rady aj k problematike inovácií a aktualizácií Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Tá je v plnom prúde a my veríme, že sa nám do leta podarí odovzdať aktualizovanú verziu tejto stratégie.

Hodnotenie škôl

Záver rokovania patril téme hodnotenia škôl, ku ktorým členovia viedli krátku diskusiu. Zaujímali sa o aktuálny stav vyhodnocovania dát z oblasti uplatniteľnosti absolventov.

Tešíme sa na ďalšie rokovanie členov Sektorovej rady, ktoré bude organizované na jeseň. Dovtedy sa budeme vidieť a počuť na online stretnutiach.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.