Kategória: Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Štvrté rokovanie Sektorovej rady pre Informačné technológie a telekomunikácie (ďalej len „SR ITaT“) sa uskutočnilo 2. júna 2020 vo virtuálnom priestore platformy Webex.  Po úvodných technických problémoch sa slova ujal tajomník, aby účastníkov privítal a previedol jednotlivými bodmi programu. Účastníci rokovania sa venovali dvom zásadným témam  – zhodnotenie stavu prípravy dokumentu Sektorovej stratégie rozvoja ľudských […]

Čítať ďalej

Čím viac si budú študenti vyberať svoj odbor podľa úrovne uplatnenia absolventov, tým bude trh práce bližšie k rovnováhe.

Čítať ďalej

Dňa 12.3.2020 sa uskutočnilo tretie rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie a vôbec prvé online rokovanie tejto sektorovej rady. Kým bratislavskí členovia prijali pozvanie p. Galgóciho a rokovali z konferenčnej miestnosti v sídle spoločnosti AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o, ostatní členovia sa pripojili k rokovaniu prakticky z celého územia Slovenska. Spôsob použitia […]

Čítať ďalej

Druhé rokovanie Sektorovej rady pre informačné technológie a telekomunikácie sa uskutočnilo dňa 6.11.2019 v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Zdravotné problémy členov sa podpísali na nižšej účasti na zasadaní. Akútnym zdravotným komplikáciám sa nevyhol ani predseda Sektorovej rady a tak bol poverený zastupovať ho na rokovaní p. Juraj Ťapák, ktorý tomuto rokovaniu predsedal. Nosnými […]

Čítať ďalej

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.