Verejná správa potrebuje inovácie

23.07.2022

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Verejná správa potrebuje inovácie

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, ŠTVRTOK 22. JÚLA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.