Analytické dáta o ľudských zdrojoch vo verejnej správe odhaľujú nástrahy budúceho vývoja

19.05.2022

Dňa 19. mája 2022 sa v Bratislave uskutočnilo desiate rokovanie Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Z viacerých bodov rokovania vynikla najmä téma prezentovania Stratégie rozvoja ľudských zdrojov vo verejných službách a správe v horizonte roku 2030 (ďalej len „Stratégia“). Prítomní členovia Sektorovej rady diskutovali o tom, ako v Stratégii obsiahnuté návrhy opatrení v oblasti ľudských zdrojov pretaviť do reálneho života.

Predseda Sektorovej rady PhDr. Michal Kaliňák (ZMOS) zdôraznil, že Stratégia poskytla analytické dáta z oblasti ľudských zdrojov, ktoré skutočne pomáhajú mnohým kompetentným „otvárať oči“. Dáta obsiahnuté v Stratégii poukazujú napríklad na to, že do desiatich rokov odíde tretina zamestnancov verejnej správy do dôchodku, pričom neprichádza k adekvátnej náhrade. Existujú pritom oblasti verejnej správy, ktoré môžu byť takýmto vývojom reálne ohrozené, možno dokonca paralyzované. Nechať preto oblasť ľudských zdrojov vo verejnej správe na akýsi samovývoj by bol veľmi nezodpovedný risk. Sektorová rada sa jednoznačne zhodla, že na identifikované ohrozenia v oblasti ľudských zdrojov treba promptne reagovať. Aj na tento účel slúžia rokovania, ktoré iniciuje Sektorová rada na pôde príslušných orgánov štátnej správy, kde sú prezentované nielen analytické zistenia, ale aj konkrétne návrhy možných opatrení. Aj v rámci desiateho rokovania Sektorovej rady deklarovali členovia svoju ochotu podieľať sa na pretavení týchto opatrení do praxe.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.