Zástupcovia textilného, odevného, obuvníckeho a kožiarskeho priemyslu sa stretli online

14.12.2020

14. decembra 2020 sa konalo v poradí už šieste rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré boli konané formou online prezentácie, sa toto rokovanie uskutočnilo prostredníctvom online konferencie cez MS Teams. Členovia túto zmenu privítali a potešil ich aj takýto druh stretnutia, keďže sa osobne nevideli už dlhšiu dobu. Hlavnými témami šiesteho rokovania boli najmä hodnotenie a aktualizácia sektorových stratégií a ranking poskytovateľov vzdelávania.

Priebeh rokovania

Počas rokovania sa k slovu dostala aj tajomníčka Aliancie sektorových rád, Lucia Lednárová Dítětová, ktorá odprezentovala vyhodnotenie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a harmonogram aktualizácie sektorových stratégií v rámci roku 2021. Ďalšou dôležitou témou bol ranking poskytovateľov vzdelávania. Prierezové vyhodnotenie naprieč všetkými sektorovými radami odprezentovala členka Realizačného tímu SRI Monika Serafinová. Vo svojej prezentácii sa venovala aj skúsenostiam zo zahraničia, ktoré sú dobrou inšpiráciou. Téma rankingu poskytovateľov vzdelávania sa každou diskusiou otvára do hlbších otázok a smeruje k nastaveniu tej správnej metodiky hodnotenia.

Závery

Celé rokovanie sa nieslo v pozitívnom duchu, zúčastnení členovia boli veľmi disciplinovaní. Pred koncom rokovania sa spoločne dohodli aj na predbežnom termíne ďalšieho stretnutia, ktoré by sa malo konať 15. apríla 2021. Veríme, že tentokrát už osobne.

« domov

Predchádzajúce články:

Piate rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože opäť online formou

Netradičné 4. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Tretie rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Textilný, odevný a obuvnícky priemysel pracuje na stratégii rozvoja ľudských zdrojov pre svoj sektor

Sektor textilu, odevov a obuvi žiada o zmenu prístupu ku svojmu sektoru zo strany štátu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.