Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozlúčkové rokovanie spojené s prehliadkou ECCO Slovakia

26.09.2022

11. rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože (ďalej len „Sektorová rada“) sa uskutočnilo v termíne 23. – 24. september 2022. Toto rokovanie bolo posledné v rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR. Prebehlo v priestoroch spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine.

Exkurzia v ECCO Slovakia, a.s.

Pracovné stretnutie sa začalo komentovanou prehliadkou výrobných priestorov spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. v Martine. Prítomní členovia Sektorovej rady mali možnosť vidieť montážne a finišové linky, kontrolné stanovište, sklad.

Spoločnosť úspešne investuje do nových strojov a zefektívnenia výroby, čoho výsledkom sú automatizované linky a roboty. Spolu s dodávateľom už martinské ECCO vyvinulo aj stroj na priame vstrekovanie podrážok, ktorý zvyšuje produkciu o 50 % na rozdiel od bežne dostupných technológií.

Bilancovanie činnosti Sektorovej rady

Nakoľko išlo o posledné rokovanie Sektorovej rady, program bol zameraný najmä na sumarizáciu aktivít a zhodnotenie fungovania Sektorovej rady počas celého trvania projektu. Členovia dostali informácie k témam ako národné štandardy zamestnaní, inovácie, sektorová stratégia rozvoja ľudských zdrojov. Zároveň tajomníčka Sektorovej rady odprezentovala aj vybrané výsledky z dotazníkového zisťovania na tému „Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorovej rady“. Následne tajomníčka Aliancie sektorových rád informovala Sektorovú radu o aktivitách, ktorých cieľom je zabezpečenie ďalšieho fungovania sektorových rád.

Záver

Na záver rokovania prebehla diskusia. Členovia Sektorovej rady vyjadrili názor, že je dôležité držať Sektorovú radu pohromade aj z dôvodu, že polovica aktivít identifikovaných v sektorovej stratégii prislúcha na realizáciu práve jej. Zároveň ich teší, že sa uvažuje a rieši, ako sa po skončení aktuálneho národného projektu bude pokračovať v činnosti sektorových rád.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.