Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ôsme rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

15.10.2021

14. októbra 2021 sa uskutočnilo ôsme rokovanie Sektorovej rady pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože. Jej členovia sa stretli online, prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Na rokovaní tajomníčka Sektorovej rady odprezentovala aktuálny stav a nasledujúce úlohy v rámci aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. Taktiež členov oboznámila s doterajšími aktivitami v rámci rankingu poskytovateľov vzdelávania, odprezentovala metodiku, na základe ktorej boli spracované výsledky. Úlohou členov na nadchádzajúce obdobie je zhodnotiť aktuálne rebríčky škôl, zamyslieť sa, či je potrebné nejaké údaje do rankingu doplniť, resp. niektoré ukazovatele odstrániť, aby bol ranking pre sektor čo najviac relevantný.

závere rokovania vystúpila členka Sektorovej rady zastupujúca ŠIOV so svojou prezentáciou na tému Odborné vzdelávanie a príprava v stredných odborných školách. Okrem iného členov Sektorovej rady oboznámila s odborom 3136K Procesný technik odevnej výroby, ktorý bol schválený v máji 2019 a jeho experimentálne overovanie je schválené od septembra 2020. Možnosť overovania odboru vtedy získala Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou. Tento odbor sa však doteraz neotvoril z dôvodu nízkeho záujmu zo strany žiakov. Úsilie na ich získanie vyvíjala aj spoločnosť eterna, s. r. o., no negatívna spätná väzba na tento odbor zo strany rodičov bola z dôvodu nízkych zárobkov a žiadneho profesionálneho rastu, a teda potrebný počet žiakov sa im nepodarilo získať.

Po diskusii sa Sektorová rada predbežne dohodla, že nasledujúce rokovanie by sa mohlo zorganizovať 26. januára 2022, ak to bude možné, osobne.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.