Stále máme odborníkov, ktorí majú záujem budovať sektor

21.10.2021

Dňa 21. septembra 2021 sa zrealizovalo v poradí ôsme rokovanie Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne látky a nekovové materiály, ktoré sa uskutočnilo v spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. v Novej Bani.

Ústrednou témou rokovania bola finalizácia aktualizácie Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov, na ktorej členovia intenzívne spolupracovali uplynulé mesiace. Ďalšou dôležitou témou bol ranking poskytovateľov vzdelávania, kedy členom bola predstavená metodika a prvotné vyhodnotenie vybraných odborov stredných a vysokých škôl za sektor.

Počas rokovania boli členovia informovaní o harmonograme tvorby a revízie garantovaných národných štandardov zamestnaní, v rámci ktorých zamestnávatelia definujú požiadavky na výkon zamestnaní. Zároveň tieto štandardy navrhujú budúce sektorové inovácie, ktoré ovplyvnia spôsob výkonu zamestnaní.

Osviežením rokovania bola prezentácia p. Gromoša zástupcu spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorý informoval členov sektorovej rady ako funguje spolupráca medzi U. S. Steel Košice so strednými a vysokými školami. Na záver rokovania boli prediskutované jednotlivé témy a zároveň boli schválené závery z ôsmeho rokovania Sektorovej rady.

Členovia Sektorovej rady, ktorí sa rokovania zúčastnili prezenčne mali jedinečnú možnosť nahliadnuť do závodu na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. Týmto by sme sa veľmi radi chceli poďakovať vedeniu spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. za túto jedinečnú príležitosť.

Najbližšie sa vidíme o tri mesiace s ďalšími novými témami.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.